Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 3 Ekonomia i Zarządzanie lic. sem 3 - 21/22 Z R.s3.SL.REKXZ.21.FAK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22Z
R.F3.DFB.SL.RZAXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW : ZARZĄDZANIE/ ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie sporządzania dokumentacji fotograficznej prowadzonych badań. Słuchacze zaznajomieni zostaną z technikami wykorzystywanymi we współczesnej fotografii cyfrowej. Omówiona zostanie budowa aparatów fotograficznych i ich obsługa. Przedstawione zostanie oprogramowanie przydatne w fotografii, planowaniu sesji fotograficznej, a także przetwarzaniu i analizie obrazu. W ramach kursu przewidziane są wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne i praktyczne w plenerze. Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny posiadać aparat fotograficzny.

Strona przedmiotu
R.F3.EZA.SL.RZEXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
R.F3a.FOM.SL.RZEXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course MARKETING is designed to teach students how to introduce a domestic or new product into markets.Fundamental topics from initial market selection to price, promotion and distribution strategies are discussed.

Strona przedmiotu
R.F3.GOW.SL.RZEXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
R.F3.GRE.SL.RZAXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot Gospodarka Regionalna koncentruje się na omówieniu teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki regionalnej, roli administracji publicznej oraz analizie polityki rozwoju regionalnego na poziomie państwa, jak i całej UE. Omawiane jest także programowanie i zarządzanie gospodarką regionalną oraz funkcjonowanie regionu w warunkach globalizacji.

Strona przedmiotu
R.F3.OWE.SL.RZAXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Najważniejsze prezentowane zagadnienia to m.in. definicje obszarów wiejskich UE i Polski, analiza cech ich rozwoju; procesy polaryzacji gospodarstw, zmiany modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności, problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE na lata 2007 - 2013; zmiana zatrudnienia w rolnictwie a dochodowość różnych kierunków produkcji rolniczej (przypadek Irlandii. W.Brytanii); struktura dochodów rodzin rolniczych UE; pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych UE; turystyka wiejska i agroturystyka w UE (doświadczenia W.Brytanii, Francji, Irlandii); związki i organizacje rolnicze w rozwoju agroturystyki w UE; źródła informacji o agroturystyce w UE.

Strona przedmiotu
R.F3.ROS.SL.RZEXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/EKONOMIA /ECTS: 2/semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot dotyczy zmian jakie zachodzą we współczesnym rolnictwie na świecie głównie poza UE, a więc od rolnictwa i problemów ludności wiejskiej państw rozwijających się do przestawienia cech najbardziej konkurencyjnych w sektorze rolnictwa państw świata, czyli USA, Brazylii, Argentyny.

Przedstawiane są również wybrane kontrowersyjne aspekty rozwoju rolnictwa, a więc monopolizacja światowego rynku nasiennego, argumenty alterglobalistów, pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw, głód i otyłość na świecie.

Strona przedmiotu
R.F3.SWR.SL.RZEXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA/ECTS: 2/semestr 3

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z regułami, jakie rządzą procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, z miejscem wsi i rolnictwa w tym procesie oraz przekształceniami, jakim wieś i rolnictwo podlegają; a także ze specyfiką środowiska społecznego wsi oraz obecnymi problemami wsi i rolnictwa w Polsce.Przedmiot obejmuje następujące grupy problemów :

1. Rolnictwo i wieś w globalnym procesie rozwoju gospodarczego i społecznego.

2. Wieś i rolnictwo w okresie przedindustrialnym.

3. Przemiany wsi i rolnictwa w toku industralizacji i urbanizacji kraju.

4. Współczesna wieś polska w obliczu gospodarki rynkowej oraz integracji europejskiej.

5. Badanie społecznych i gospodarczych problemów wsi i rolnictwa (ćwiczenia).

Strona przedmiotu
R.F3.TGR.SL.REKXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawy mikro i makroekonomii

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i problemami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej.

W związku z transformacją rynkową polskiej gospodarki i integracją z Unią Europejską przygotowanie studentów w zakresie tej wiedzy obejmuje: charakterystykę modelową systemu rynkowego, znaczenie transformacji dla integracji z UE, mikro- i makroekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej.

Strona przedmiotu
R.F3.TPD.SL.RZAXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Zarządzanie ECTS 2/ semestr 3

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: NL

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: znajomość podstaw zarządzania

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom kompletnej wiedzy o podejmowaniu ważnych, ekonomicznie uzasadnionych decyzji we wdrażaniu decyzji. Przedmiot ma zapewnić osiągnięcie dwóch podstawowych celów: 1. ukształtować rozumienie decydowania, 2. zapewnić opanowanie podstawowych pojęć z tego zakresu.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)