Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 2 EKONOMIA mgr. sem 2 - 22/23L(zarządzanie i marketing w agrobiznesie) R.s2.SM.REKXZ.23.FAZ

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23L
R.F2.ESP.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
R.F2.MAB.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ ECTS 4/SEMESTR: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: przedmiot fakultatywny

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu zasad marketingu bankowego i wykształcenie umiejętności poprawnego wyboru i wykorzystania instrumentów marketingu na rynku usług bankowych.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na przedstawieniu specyfiki marketingu usług bankowych oraz charakterystyce koncepcji zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach finansowych. Po wyjaśnieniu genezy, istoty i roli marketingu bankowego, omówione zostaną zagadnienia związane z identyfikacją strategii bankowych, kryteriami segmentacji klientów, kompozycją marketingu-mix i determinantami zachowań klientów na rynku usług bankowych. Kurs ma charakter interdyscyplinarny.

Strona przedmiotu
R.F2.PWS.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
R.F2.SPZ.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)