Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 7 sem. OGRODNICTWO 15/16Z O.7s.SI.OOGXY-15/16Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
O.FZ.BIB.SI.OOGXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zgłębienie problematyki związanej z techniką dolistnej i doglebowej biostymulacji i biofortyfikacji roślin ogrodniczych. Poznanie zasadności, celowości oraz efektywności wykonywania powyższych zabiegów w zależności od czynników endogennych (związanych z budową anatomiczną oraz wybranymi aspektami procesów fizjologicznych roślin) i egzogennych – związanych z właściwościami fizykochemicznymi cieczy roboczej, gleby i warunkami środowiskowymi. Omówienie oddziaływania tych zabiegów na wielkość i jakość biologiczną plonu roślin ogrodniczych oraz pośredni i bezpośredni wpływ na stan zdrowotny ludzi i zwierząt hodowlanych. Wpływ biostymulacji na walory dekoracyjne roślin ozdobnych. Biostymulacja i biofortyfikacja roślin versus nawożenie i dokarmianie pozakorzeniowe w aspekcie oddziaływania na rośliny uprawne, środowisko naturalne oraz transfer składników pokarmowych w łańcuchu pokarmowym. Problem biofortyfikacji w aspekcie zwalczania zjawiska „ukrytego głodu” u ludzi.

Strona przedmiotu
O.F7.CHP.SI.OOGXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kompleksowa wiedza dotycząca chorób występujących w trakcie przechowywania owoców, warzyw korzeniowych, bulw ziemniaka i na i na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych. Sposoby identyfikacji, zapobiegania oraz metody ich zwalczania.

Strona przedmiotu
O.F7.SZP.SI.OOGXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie morfologii, biologii i szkodliwości najważniejszych gatunków owadów, roztoczy, ssaków niszczących produkty w magazynach, przechowalniach. Sposoby wykrywania, progi szkodliwości i metody zwalczania istotnych gospodarczo gatunków.

Strona przedmiotu
O.F7.SAD.SI.OOGXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z gatunkami owoców stref tropikalnych i subtropikalnych. Czas dojrzewania, warunki transportu, podaż

badanie rynku pod kątem asortymentu owoców tropikalnych przetworzonych i świeżych, zawartości substancji biologicznie czynnych

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)