Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Stacjonarne I stopnia GL oraz OZL, sem.7, elektywy LLSXX.SI.ELE.21/22Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22Z
L.EX.075.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną podstawowe zasady badań terenowych, niezbędne wyposażenie, najczęściej wykonywane analizy laboratoryjne oraz rozwiązania geograficzne. Omówiona zostanie specyfika kartowania kolejnych elementów środowiska przyrodniczego: rzeźby powierzchni, utworów powierzchniowych, pokrywy glebowej, wód podziemnych i powierzchniowych, klimatu i użytkowania ziemi. Omówiona zostanie charakterystyka szczegółowych map topograficznych stanowiących podstawowy materiał przy pracy w terenie.

Strona przedmiotu
L.EX.080.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
  • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami bytowania zespołów leśnych objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000.

Strona przedmiotu
L.EX.060.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi identyfikować podstawowe zagadnienia marketingowe dotyczące m. in. produktu, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. Student zna realne działania marketingowe przedsiębiorstwa w wyniku odbytego na zajęciach spotkania z osobą odpowiedzialną za działanie marketingowe przedsiębiorstwa działającego w obszarze techniki leśnej.

Strona przedmiotu
L.EX.019.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Technologie konserwacji terenów zielonych

2. Urządzenia do koszenia trawników

3. Maszyny do pielęgnacji trawników

4. Techniki renowacji trawników

5. Raidery i traktory komunalne

6. Maszyny do konserwacji obiektów sportowych

7. Urządzenia do nawadniania terenów zielonych

8. Maszyny do konserwacji żywopłotów

9. Maszyny do przesadzania drzew dużych

10. Urządzenia do rozdrabniania odpadów

11. Maszyny do uprzątania terenów zielonych

Strona przedmiotu
L.EX.091.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi dokonać klasyfikacji poznanych źródeł energii, jest świadom zasobów tych źródeł, zna potencjał ich wykorzystania oraz potrafi wskazać możliwości i ograniczenia poszczególnych źródeł energii. Student poznaje podstawowe techniki i technologie przetwarzania i wykorzystania paliw nieodnawialnych (węgiel, ropa, torf, gaz) oraz odnawialnych (biopaliwa). Student poznaje podstawowe rozwiązania techniczne stosowne do wytwarzanie energii ze źródeł energii jakimi są woda, wiatr, Słońce, Ziemia. Student uświadamia sobie zagrożenia ekologiczne związane z wykorzystywaniem źródeł energii odnawialnych i nieodnawialnych.

Strona przedmiotu
L.EX.058.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie charakterystyki materiałów zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Praktyczne zapoznanie się z formatem zapisu, dokładnością i możliwością wykorzystania geodanych dla tworzenia opracowań o tematyce leśnej. Studenci poznają podstawowe zasady analizy i przetwarzania istniejących danych geodezyjnych i kartograficznych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)