Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Niestacjonarne I stopnia - GL - sem. 7 19/20Z - Elektywy LLSXX.NI.ELE.19/20Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
19/20Z
L.EX.015.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu - Kynologia łowiecka - obejmującego 10 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń terenowych jest zaznajomienie studentów leśnictwa z rasami psów myśliwskich oraz ich "polowym" przeznaczeniem. W czasie wykładów słuchacze zapoznają się z grupami psów myśliwskich (legawce, płochacze, gończe, norowce, posokowce, tropowce, dzikarze i aportery) i ich przeznaczeniem oraz uczą się w jaki sposób układać i szkolić przedstawicieli poszczególnych grup. Po wysłuchaniu kursu słuchacze nabywają wiedzę oraz umiejętność niezbędną w zakresie samodzielnego układania psa do pracy w łowisku oraz przygotowania czworonoga do konkursów i prób polowych.

Strona przedmiotu
L.EX.046.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
  • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat szeroko pojętej meteorologii i klimatologii oraz z wpływem warunków meteorologicznych i klimatycznych na warunki życia człowieka. Kurs ma dać umiejętności rozpoznawania, pomiaru i opisu podstawowych elementów i wskaźników biometeorologicznych i bioklimatycznych różnych obszarów życia, pracy i odpoczynku człowieka, a także umiejętność oceny oraz możliwości zmian i poprawy warunków biometeorologicznych i bioklimatycznych.

Strona przedmiotu
L.EX.027.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Strona przedmiotu
L.EX.048.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1 i 2. Geografia fizyczna lasów tropikalnych (klimat, klasyfikacja gleb, El Niño, La Niña)

3 i 4. Typy i rozmieszczenie lasów tropikalnych na kuli ziemskiej. Różnice pomiędzy lasami tropikalnymi Ameryki, Afryki i Azji. Fenologia roślin.

5 i 6. Struktura i dynamika lasów tropikalnych. Zaburzenia.Jak topografia wpływa na rozmieszczenie gatunków? Gatunki rzadkie.

7. Wybrane zagadnienia ekologii roślin lasów tropikalnych. Inne formy życiowe roślin (liany, epifity, hemiepifity).

8. Wybrane zagadnienia ekologii zwierząt lasów tropikalnych. Interakcje między roślinami i zwierzętami.

9. Obieg węgla i pierwiastków.

10. Bioróżnorodność lasów tropikalnych. Skąd tyle gatunków?

11. Ludzie i las – zagrożenia dla bioróżnorodności lasów tropikalnych.

12. Zrównoważony rozwój i zarządzanie lasami tropikalnymi.

13. Charakterystyka monitoringowych powierzchni badawczych w lasach tropikalnych. Co wiemy i dokąd zmierzamy.

14 i 15. Prezentacja projektów.

Strona przedmiotu
L.EX.016.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu - Wycena i ocena trofeów łowieckich - jest zaznajomienie studentów leśnictwa z obowiązującymi zasadami (wg CIC) medalowej wyceny trofeów łowieckich. W czasie wykładów (10 godz.) oraz ćwiczeń kameralnych (5 godz.) studenci nabywają praktycznych umiejętności medalowej wyceny trofeów (wieńce, oręża, parostki, łopaty, rosochy, urożenia, ślimy, haki, czaszki i skóry drapieżników) oraz oceny wieku pozyskanych osobników (sarna, jeleń, daniel, łoś). Po zaliczeniu kursu słuchacze posiadają niezbędna wiedzę aby ubiegać się o oficjalne uprawnienia do wyceny trofeów łowieckich wydawane przez Zarząd Główny PZŁ i respektowane przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny – CIC – Conseil Internationale de la Chasse et de la Conservation du Giber.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)