Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Niestacjonarne I stopnia - GL - sem. 7 19/20Z - Elektywy LLSXX.NI.ELE.19/20Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
L.EX.015.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu - Kynologia łowiecka - obejmującego 10 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń terenowych jest zaznajomienie studentów leśnictwa z rasami psów myśliwskich oraz ich "polowym" przeznaczeniem. W czasie wykładów słuchacze zapoznają się z grupami psów myśliwskich (legawce, płochacze, gończe, norowce, posokowce, tropowce, dzikarze i aportery) i ich przeznaczeniem oraz uczą się w jaki sposób układać i szkolić przedstawicieli poszczególnych grup. Po wysłuchaniu kursu słuchacze nabywają wiedzę oraz umiejętność niezbędną w zakresie samodzielnego układania psa do pracy w łowisku oraz przygotowania czworonoga do konkursów i prób polowych.

Strona przedmiotu
L.EX.046.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat szeroko pojętej meteorologii i klimatologii oraz z wpływem warunków meteorologicznych i klimatycznych na warunki życia człowieka. Kurs ma dać umiejętności rozpoznawania, pomiaru i opisu podstawowych elementów i wskaźników biometeorologicznych i bioklimatycznych różnych obszarów życia, pracy i odpoczynku człowieka, a także umiejętność oceny oraz możliwości zmian i poprawy warunków biometeorologicznych i bioklimatycznych.

Strona przedmiotu
L.EX.016.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu - Wycena i ocena trofeów łowieckich - jest zaznajomienie studentów leśnictwa z obowiązującymi zasadami (wg CIC) medalowej wyceny trofeów łowieckich. W czasie wykładów (10 godz.) oraz ćwiczeń kameralnych (5 godz.) studenci nabywają praktycznych umiejętności medalowej wyceny trofeów (wieńce, oręża, parostki, łopaty, rosochy, urożenia, ślimy, haki, czaszki i skóry drapieżników) oraz oceny wieku pozyskanych osobników (sarna, jeleń, daniel, łoś). Po zaliczeniu kursu słuchacze posiadają niezbędna wiedzę aby ubiegać się o oficjalne uprawnienia do wyceny trofeów łowieckich wydawane przez Zarząd Główny PZŁ i respektowane przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny – CIC – Conseil Internationale de la Chasse et de la Conservation du Giber.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)