Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Niestacjonarne I stopnia- GL- semestr 7 18/19 Z - Elektywy LLSXX.NI.ELE.18/19Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
18/19Z
L.EX.039.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
  • Ćwiczenia terenowe - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.EX.015.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
  • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu - Kynologia łowiecka - obejmującego 10 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń terenowych jest zaznajomienie studentów leśnictwa z rasami psów myśliwskich oraz ich "polowym" przeznaczeniem. W czasie wykładów słuchacze zapoznają się z grupami psów myśliwskich (legawce, płochacze, gończe, norowce, posokowce, tropowce, dzikarze i aportery) i ich przeznaczeniem oraz uczą się w jaki sposób układać i szkolić przedstawicieli poszczególnych grup. Po wysłuchaniu kursu słuchacze nabywają wiedzę oraz umiejętność niezbędną w zakresie samodzielnego układania psa do pracy w łowisku oraz przygotowania czworonoga do konkursów i prób polowych.

Strona przedmiotu
L.EX.019.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu „marketing w technice leśnej” koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do specyficznych szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student w trakcie zajęć, posiadając podstawową wiedzę z marketing, którą nabył na zajęciach z marketingu ogólnego, dowie się, jakie jest podstawowe zastosowanie znanych mu pojęć dotyczących m. in. produkcji, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. W trakcie zajęć odbędzie się spotkanie z osobą odpowiedzialna za działanie marketingowe w przedsiębiorstwie działającym w obszarze techniki leśnej.

Strona przedmiotu
L.EX.046.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
  • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat szeroko pojętej meteorologii i klimatologii oraz z wpływem warunków meteorologicznych i klimatycznych na warunki życia człowieka. Kurs ma dać umiejętności rozpoznawania, pomiaru i opisu podstawowych elementów i wskaźników biometeorologicznych i bioklimatycznych różnych obszarów życia, pracy i odpoczynku człowieka, a także umiejętność oceny oraz możliwości zmian i poprawy warunków biometeorologicznych i bioklimatycznych.

Strona przedmiotu
L.EX.027.NI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)