Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Stacjonarne I stopnia - sem.6 19/20L - elektywy LLESZ.6S.SI.19/20L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
L.EX.066.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony obiegowi węgla organicznego w ekosystemie leśnym oraz jego konsekwencji dla zmian klimatycznych, żyzności siedlisk, a w szczególności mechanizmów pozwalających regulować zawartość materii organicznej w glebach. Tematyka zajęć jest w dużej mierze oparta o relatywnie nowe poglady w tej dziedzinie.

Strona przedmiotu
L.EX.068.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elektyw jest poszerzeniem kursu botaniki leśnej o zagadnienia związane z fitosocjologią i jej wykorzystaniem w identyfikacji siedliskowych typów lasu. Program elektywu jest realizowany na wykładach i ćwiczeniach terenowych. Tematyka wykładów obejmuje teoretyczne podstawy metodyczne środkowoeuropejskiego kierunku fitosocjologicznego Braun-Blanqueta; podstawową charakterystykę zróżnicowania lasów Polski z omówieniem najważniejszych zespołów leśnych z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego, uwarunkowań siedliskowych oraz powiązań z siedliskowymi typami lasu. Problematykę wykładów uzupełniają ponadto zagadnienia dotyczące: ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. Dopełnieniem kursu są ćwiczenia terenowe, w czasie których uczestnicy samodzielnie wykonują zdjęcia fitosocjologiczne w naturalnych zespołach leśnych, uczą się je identyfikować i określać na ich podstawie siedliskowy typ lasu.

Strona przedmiotu
L.EX.027.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom roli leśnictwa plantacyjnego w rozwoju cywilizacji. Efektem kształcenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków drzew uprawianych na plantacjach leśnych, oszacowania ich przydatności dla przemysłu drzewnego, a także umiejętności zarządzania plantacjami leśnymi oraz ochrony szkółek i plantacji leśnych.

Strona przedmiotu
L.EX.072.SI.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)