Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Inżynieria Środowiska, niestac. II st., sem. 3 22/23Lato I.IS.NM.03.22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23L
I.F3s.CERT.NM.IISZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od 1 stycznia 2009 wprowadzono w Polsce obowiązek sporządzania i posługiwania się certyfikatem energetycznym dla budynków nowobudowanych oraz będących przedmiotem wynajmu i obrotu nieruchomościami. Prawo o certyfikacji wprowadzono na podstawie Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem tych działań jest promocja oszczędzania energii w budownictwie oraz ochrona konsumentów poprzez dostęp do wiarygodnych informacji o rzeczywistym zużyciu energii w budynkach. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z metodyką obliczeń zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej w budynkach według obowiązującej metodologii oraz samodzielnego sporządzania świadectw energetycznych. W konsekwencji student uzyskuje wiedzę potrzebną do złożenia egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, co może umożliwić mu w przyszłości wejście do zawodu audytora.

Strona przedmiotu
I.F3s.KOMP.NM.IISZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności w zakresie stosowanych specjalistycznych programów do obliczeń systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto celem przedmiotu jest przedstawienie informacji z zakresu aktualnie dostępnych i stosowanych specjalistycznych programów do wspomagania obliczeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również symulacji działania tych sieci w wybranych warunkach.

Strona przedmiotu
I.F3s.NTOW.NM.IISZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy o aktualnych kierunkach badań i rozwoju techniki grzewczej i wentylacyjnej. Dynamiczne zmiany rozwojowe wymagają poszerzenia kompetencji koniecznych do przeprowadzenia analiz w zakresie uwarunkowań higienicznych, klimatyzacyjnych, budowlanych i technologicznych w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji klimatyzacyjno-grzewczych. Przedmiot zawiera nastepujące zagadnienia: uzdatnianie powietrza w nowoczesnej centrali klimatyzacyjnej, rozprowadzenie i kształtowanie się strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia, powstawanie i tłumienie hałasu w instalacjach klimatyzacyjno-grzewczych, budowa i zasada działania pompy ciepła, obieg Lindego, wykorzystanie pompy ciepła w ogrzewaniu i klimatyzacji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)