Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Bioinżynieria zwierząt- elektywy 7 semestr 2021-2022 HBOBZ.SI7.21-22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22Z
H.IRB.WOD9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kształcenia z przedmiotu "Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli" jest opanowanie znajomości organizmów bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji organizmów najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski oraz sposobów ich hodowli.

Strona przedmiotu
H.IRB.AKWA9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akwakultura to chów i hodowla organizmów wodnych, uznawana jest za najważniejszy światowy sektor wytwórczy. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aktualnym stanem i trendami rozwojowymi akwakultury w Polsce na tle akwakultury światowej. Studenci zapoznają się z biotechnologią chowu karpia i pstrąga tęczowego w różnych systemach chowu (stawy, sadze, systemy recyrkulacyjne), metodami rozrodu ryb, manipulacji hormonalnych i genomowych, krioprezerwacji, pneumatycznego tarła, hodowli łososi w wodach geotermalnych, hodowli łososi transgenicznych, hodowli

glonów, mięczaków jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki), perłopławów a także krewetek morskich i słodkowodnych. Omówione zostaną próby opracowania biotechnologii podchowu i hodowli homarów oraz innych nowych gatunków organizmów wodnych wprowadzanych do akwakultury.

Strona przedmiotu
H.IRB.RYB9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Biologia ryb przygotowany dla studentów Bioinżynierii zwierząt szczegółowo zapoznaje z zagadnieniami związanymi z życiem ryb. Tematyka wykładów i ćwiczeń charakteryzuje środowisko życia ryb i ich biologię, wzajemne stosunki ekologiczne panujące wśród różnych gatunków ichtiofauny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice związane z przystosowaniami ryb do zajmowania różnych siedlisk. Ogólnie porusza tematy rozrodu ryb, odżywiania, wzrostu i migracji.

Strona przedmiotu
H.KZD.BIOT9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biotechnologicznymi metodami produkcji pasz i dodatków paszowych (enzymów paszowych, probiotyków, prebiotyków, kwasów organicznych, aminokwasów itp.) oraz możliwością ich wykorzystania w żywieniu poszczególnych zwierząt gospodarskich. Omawiane są ponadto metody uzyskiwania genetycznie modyfikowanych organizmów oraz kierunki modyfikacji genetycznych.

Strona przedmiotu
H.ZHB.FER9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.IRB.HOD9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Chów i hodowla ryb" Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami stosowanymi w produkcji karpia i pstrąga tęczowego - dwóch najważniejszych, z gospodarczego punktu widzenia gatunków polskiej akwakultury. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło szansę modernizacji i rozwoju poszczególnych gospodarstw karpiowych i pstrągowych jak i całej branży. Gospodarka rybacka mająca na ziemiach Polski niemal tysiącletnią tradycję jest przykładem zrównoważonej formy akwakultury. W obliczu nowych wyzwań jakie stają przed producentami ryb (deficyt wody, , wirusowe choroby ryb powodująca ogromne straty w produkcji), zapoznanie Studentów z nowoczesnymi metodami gospodarowania, z poszanowaniem dla środowiska, jest istotą przedmiotu.

Strona przedmiotu
H.KBZ.INOW9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu umożliwia nabycie praktycznych umiejętności do szyjkowej inseminacji owiec i kóz oraz umiejętności organizacji i kierowania rozrodem w gospodarstwach owczarskich i koziarskich. Opanowanie materiału i nabyte umiejętności w trakcie zajęć przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnienia do wykonywania zawodu inseminatora owiec i kóz potwierdzonego certyfikatem.

Strona przedmiotu
H.ZHT.INSE9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności unasieniania loch

Strona przedmiotu
H.RAZ.WTI9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.KZD.ZANI9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych występujących w surowcach paszowych i paszach oraz ich wpływ na organizmy zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)