Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Bioinżynieria zwierząt- elektywy 4 semestr 2021-2022 HBOBZ.SI4.21-22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22L - Semestr letni 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22L
H.ZBZ.CHRO9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.GHZ.DFMB9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników badań. Przedstawione zostaną różne rodzaje aparatów oraz różne techniki fotograficzne stosowane w zależności od zamierzonego celu. Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą fotografia cyfrowa po omówieniu każdego zagadnienia możliwe będzie przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z natychmiastową obserwacją efektów przy użyciu techniki multimedialnej. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami przekonać się jak zmienia się zdjęcie w zależności od intencji i umiejętności fotografującego co przyczyni się do wyeliminowania podstawowych błędów i poprawy jakości dokumentacji fotograficznej prac magisterskich.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.MPOS9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących utrzymania bioróżnorodności i zasad kształtowania krajobrazu. W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami ochrony krajobrazu zgodnymi z zasadami ekorozwoju. Wypas zwierząt trawożernych w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Gospodarka pasterska na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PZL9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Problem zoonoz pasożytniczych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod ograniczania inwazji. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Diagnostyka parazytologiczna z uwzględnieniem nowych metod diagnostycznych.

Strona przedmiotu
H.FEZ.SCZG9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową zwierząt. Szczególną uwagą zostaną objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia –neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu, produkcji i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji zwierząt.

Strona przedmiotu
H.RAZ.ZFSN9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku i w warunkach fermowych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.ZZL9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zostaną zapoznani z problematyką żywienia różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące procesów trawienia i przemiany składników pokarmowych u zwierząt. Studenci zapoznają się także ze szczegółowym żywieniem różnych grup zwierząt laboratoryjnych w zależności od gatunku, modelu badawczego i stanu fizjologicznego. Ponadto zostanie poruszona specyfika żywienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt, zasady bilansowania mieszanek dla zwierząt laboratoryjnych, wpływ diety i dodatków żywieniowych na stan zdrowia zwierząt i wyniki doświadczeń.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.ZMO9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami oddziaływania drogą żywieniową na rozwój i funkcję przewodu pokarmowego, a co za tym idzie na efektywność wykorzystania składników pokarmowych oraz pośrednio na wzrost i zdrowie zwierząt. Studenci zapoznają się z przebiegiem rozwoju przewodu pokarmowego u różnych gatunków zwierząt w pierwszych tygodniach życia, w szczególności ssaków, oraz znaczeniem wybranych składników pokarmowych dla prawidłowego przebiegu tego procesu. Ponadto zostaną omówione sposoby żywieniowego oddziaływania na funkcję przewodu pokarmowego u osobników dorosłych różnych gatunków.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)