Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Biologia stosowana- elektywy 2 semestr 2020-2021 HBIOZ.SL2.20-21

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
H.GHZ.AIK9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych.

Strona przedmiotu
H.RAZ.AMM9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obraz anatomiczny i histologiczny narządów płciowych samców i samic ssaków oraz ptaków domowych. U samic przedstawiona zostanie budowa anatomiczna i histologiczna jajników z uwzględnieniem oogenezy i funkcji hormonalnej (pęcherzyki jajnikowe dojrzałe i ciałko żółte), jajowodów, macicy, pochwy, przedsionka i zewnętrznych narządów płciowych. U samców studenci zapoznają się z różnicami gatunkowymi w budowie i funkcji jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych oraz cewki moczowo-płciowej.

Strona przedmiotu
H.RAZ.APZ9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.BIOR9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Biologia ryb przygotowany dla studentów Biologii stosowanej szczegółowo zapoznaje z zagadnieniami związanymi z życiem ryb. Tematyka wykładów i ćwiczeń charakteryzuje środowisko życia ryb i ich biologię, wzajemne stosunki ekologiczne panujące wśród różnych gatunków ichtiofauny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice związane z przystosowaniami ryb do zajmowania różnych siedlisk. Ogólnie porusza tematy rozrodu ryb, odżywiania, wzrostu i migracji.

Strona przedmiotu
H.GHZ.HPZ9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Histologia jest podstawą nauk biologicznych i medycznych. Jej znajomość jest niezbędna do zrozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych, a także do opanowania umiejętności obserwowania zmian budowy wskazujących na zaburzenia tych procesów.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową histologiczną poszczególnych narządów organizmu zwierzęcego (wraz z ich budową ultrastrukturalną) z uwzględnieniem zmian zachodzących w filogenezie. Omawiane będą relacje między strukturą mikroskopową a funkcją komórek, tkanek i narządów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przegląd i rozpoznawanie przy pomocy mikroskopu świetlnego wybranych preparatów tkanek i narządów.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PAR9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych zasad zależności w układzie pasożyt-żywiciel w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu adaptacji do pasożytowania. Poznanie wpływu różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt, zwłaszcza uwzględniających wykorzystanie możliwości ograniczania rozmiarów inwazji. Charakterystyka poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt gospodarskich, a szczególnie epizootiologii i inwazjologii. Zasady diagnozowania poszczególnych rodzajów parazytoz oraz szacowanie rodzaju i rozmiarów inwazji.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PZL9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka epizootiologii powszechnych parazytoz u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod ograniczania inwazji. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej oraz żyjących w Polsce.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.RENR9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.ZSU9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością szkodników fauny bezkręgowej i kręgowej zasiedlającej obszary rolne i leśne.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)