Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Geodezja, 6 semestr, studia nst., przedmioty do wyboru, 22/23L GKY.06.NI.IGKGZ

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23L
I.F6s.IOBTC.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje:

- techniki pozyskiwania danych przestrzennych dla obiektów budowlanych;

- fotogrametria cyfrowa bliskiego zasięgu, naziemny skaning laserowy, geodezyjne pomiary uzupełniające, charakterystyka obiektów budowlanych i dostosowanie technik pomiarowych do obiektu i specyfikacji technicznej zamawiającego;

- rodzaje inwentaryzacji, przetwarzanie danych przestrzennych dla potrzeb inwentaryzacji obiektu;

- integracja danych przestrzennych pozyskiwanych różnymi technikami, wymagania techniczne jakie musi spełniać dokumentacja;

- wykonanie inwentaryzacji polichromii z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych, wykonanie inwentaryzacji fragmentu obiektu budowlanego z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego.

Strona przedmiotu
I.F6s.LANDN.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami gospodarki nieruchomości ważnymi z punktu widzenia wykonywania zawodu geodety.

Strona przedmiotu
I.F6s.PDPUU.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
I.F6s.PRAZA.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyjazdowe, mające na celu pomiar lub oberwację wybranych elementów świata rzeczywistego na obszarze gminy, będącej partnerem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na podstawie porozumienia o wdrażaniu w struktury Urzędu Gminy systemów informacji przestrzennej.

Ćwiczenia odbywają się w terenie z udziałem urządzeń mobilnych GPS.

Dwa wyjazdy całodzienne autokarem z ul. Balickiej rano i powrót w godz. 17-18.

Zajęcia są prowadzone na podstawie oryginalnych i prawdziwych danych. Wyjazd terenowy rozpoczyna się od roboczego spotkania z Wójtem i Zarządem gminy.

Po wykonaniu uzgodnionej z Urzędem Gminy partii zadań - studenci prezentują na oficjalnym spotkaniu efekty swojej pracy, które stanowić będą źródło informacji przestrzennej w strukturach Urzędu Gminy.

Strona przedmiotu
I.F6s.PPGP.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawowymi zasadami ochrony przyrody w procesie gospodarowania przestrzenią oraz w procesie inwestycyjnym. Studenci posiądą wiedzę i umiejętności na temat źródeł informacji przyrodniczej, podstaw prawnych gospodarowania środowiskiem przyrodniczym oraz oceny środowiska przyrodniczego dla celów gospodarczych.

Strona przedmiotu
I.F6s.RMPCG.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
I.F6s.SLGIT.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania w gospodarce danych z lotniczego skaningu laserowego oraz opracowań powstałych na ich podstawie.

Strona przedmiotu
I.F6s.TELWI.NI.IGKGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami określania / identyfikacji cech jakościowych obiektów i zjawisk, a także pomiaru ich kształtu i położenia w przestrzeni na bazie wielospektralnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Po zakończeniu kursu przedmiotu słuchacz dysponuje wiedzą na temat możliwości multispektralnej teledetekcji lotniczej i satelitarnej w zakresie nie tylko zastosowań kartograficznych i szeroko pojętych geodezyjnych ale również monitoringu środowiska.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)