Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej

Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L 24/25Z
L.1s.ATL.NM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.ATL.SM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.AUL.NM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.AUL.SM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.ARB.SM.LLLTZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 34 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.2s.ARB.SM.LLLTZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 34 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 34 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.BEZ.NM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.BHP.NI.LLESZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp na podstawie aktualnych wybranych przepisów prawnych. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi na stanowiskach odbywania zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Przekazanie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o zapobieganiu pożarom, systemami wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz zasadach przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Strona przedmiotu
L.1s.BHP.NM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp na podstawie aktualnych wybranych przepisów prawnych. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi na stanowiskach odbywania zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Przekazanie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o zapobieganiu pożarom, systemami wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz zasadach przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Strona przedmiotu
L.1s.BHP.SI.LLESZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp na podstawie aktualnych wybranych przepisów prawnych. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi na stanowiskach odbywania zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Przekazanie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o zapobieganiu pożarom, systemami wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz zasadach przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Strona przedmiotu
L.A8.BUDDG.NI.LLSGW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drogi stanowią podstawowy sposób udostępnienia powierzchni leśnych dla potrzeb gospodarstwa leśnego. Przedmiot skupia się głównie na udostępnieniu powierzchni leśnych na stokach w terenach górskich za pomocą leśnych dróg dolinowych i stokowych. Wiedza przekazywana jest w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych. W ogólnym ujęciu dotyczy ona: projektowania i kosztorysowania leśnych dróg stokowych oraz technologii i techniki wykonywania robót drogowych w lasach. Obejmuje również zagadnienia z zakresu planowania sieci dróg leśnych w górach. Na ćwiczeniach terenowych studenci projektują odcinek drogi leśnej stokowej, praktycznie wyznaczają zakres robót ziemnych na powierzchni pasa drogowego, a także wytyczają szlaki zrywkowe na obszarze ciążącym do projektowanej drogi.

Strona przedmiotu
L.A7.BUDOG.NI.LLSGW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zamawianie, konsultowanie i odbiór prac z zakresu budownictwa ogólnego dla potrzeb leśnictwa. "Budownictwo ogólne dla leśników" dotyczy budynków mieszkalnych i gospodarczych w Lasach Państwowych. Obejmuje wiedzę podstawową dotyczącą projektowania i technologii budowy głównych ustrojów składowych tych budynków. Uwzględnia również zagadnienia z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów budownictwa ogólnego.

Strona przedmiotu
L.F5s.DIA.NI.LLESZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.F5s.DIA.SI.LLESZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.A5.EKOTEC.SI.LLSOX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje zagadnienia pozyskiwania drewna w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju leśnictwa w Polsce, opartego na podstawach ekologicznych. Słuchacze nabywają znajomość technologii i technik pracy minimalizujących uszkadzanie ekosystemów leśnych. Osiągają umiejętność oceny wpływu różnych technologii pozyskiwania drewna na środowisko leśne oraz oceny realizacji realizowanych przez wykonawców prac pozyskaniowych. Nabywają kompetencje nadzoru i kontroli realizacji procesów pozyskiwania drewna w zrównoważonym leśnictwie.

Strona przedmiotu
L.3s.EOP.SI.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.ERG.NI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki

interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk

inżynieryjnych i społecznych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i

jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia

jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń wg obowiązującego programu studiów.

Strona przedmiotu
L.3s.ERG.SI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki

interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk

inżynieryjnych i społecznych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i

jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia

jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń wg obowiązującego programu studiów.

Strona przedmiotu
L.A5.ERGON.NI.LLSGX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk inżynieryjnych i społczenych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Strona przedmiotu
L.A5.ERGONO.SI.LLSGX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki

interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk

inżynieryjnych i społczenych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i

jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia

jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Strona przedmiotu
L.A5.ERGONO.SI.LLSOX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest ergonomiczna optymalizacja pracy w leśnictwie. Słuchacze nabywają umiejętności ergonomicznej oceny i kształtowania stanowisk pracy w leśnictwie, kompetencji do nadzoru wykonawstwa prac leśnych pod kątem ergonomii, bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Strona przedmiotu
L.1s.ERG.SP.LULTZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.2s.ERG.SP.LULTZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.FIZ.NI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielkości fizyczne i ich jednostki. Pomiary wielkości fizycznych i ocena, jakości pomiarów. Kinematyka (ruch postępowy i obrotowy). Dynamika - zasady dynamiki Newtona, tarcie; praca, zasada zachowania energii; zasada zachowania pędu; prawo powszechnego ciążenia. Ruch drgający (siła sprężystości, ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny swobodny i tłumiony). Ruch bryły sztywnej (środek masy układu, ruch obrotowy, moment bezwładności). Fale w ośrodkach sprężystych; rodzaje fal; rozchodzenie się fal w przestrzeni; interferencja fal. Statyka i dynamika płynów. Termodynamika. Elektrostatyka i pole elektrostatyczne. Pole magnetyczne opis i charakterystyka. Fale elektromagnetyczne – charakterystyka, widmo, rozchodzenie się. Własności magnetyczne materii. Elementy optyki geometrycznej i falowej. Elementy fizyki jądrowej.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są ćwiczenia o róznorodnej tematyce np. z dynamiki, rozchodzenia się fal, prądu elektrycznego i oporu elektrycznego.

Strona przedmiotu
L.1s.FIZ.SI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielkości fizyczne i ich jednostki. Pomiary wielkości fizycznych i ocena, jakości pomiarów. Kinematyka (ruch postępowy i obrotowy). Dynamika - zasady dynamiki Newtona, tarcie; praca, zasada zachowania energii; zasada zachowania pędu; prawo powszechnego ciążenia. Ruch drgający (siła sprężystości, ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny swobodny i tłumiony). Ruch bryły sztywnej (środek masy układu, ruch obrotowy, moment bezwładności). Fale w ośrodkach sprężystych; rodzaje fal; rozchodzenie się fal w przestrzeni; interferencja fal. Statyka i dynamika płynów. Termodynamika. Elektrostatyka i pole elektrostatyczne. Pole magnetyczne opis i charakterystyka. Fale elektromagnetyczne – charakterystyka, widmo, rozchodzenie się. Własności magnetyczne materii. Elementy optyki geometrycznej i falowej. Elementy fizyki jądrowej.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są ćwiczenia o róznorodnej tematyce np. z dynamiki, rozchodzenia się fal, prądu elektrycznego i oporu elektrycznego.

Strona przedmiotu
L.2s.FIZ.NI.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.2s.FIZ.SI.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.A2.FIZYKA.NI.LLSGX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielkości fizyczne i ich jednostki. Pomiary wielkości fizycznych i ocena, jakości pomiarów.

Kinematyka (ruch postępowy i obrotowy).

Dynamika - zasady dynamiki Newtona, tarcie; praca, zasada zachowania energii; zasada zachowania pędu; prawo powszechnego ciążenia.

Ruch drgający (siła sprężystości, ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny swobodny i tłumiony).

Ruch bryły sztywnej (środek masy układu; ruch obrotowy; moment bezwładności).

Fale w ośrodkach sprężystych; rodzaje fal; rozchodzenie się fal w przestrzeni; interferencja fal.

Statyka i dynamika płynów.

Termodynamika

Elektrostatyka i pole elektrostatyczne.

Pole magnetyczne opis i charakterystyka.

Fale elektromagnetyczne – charakterystyka, widmo, rozchodzenie się.

Własności magnetyczne materii.

Elementy optyki geometrycznej i falowej.

Elementy fizyki jądrowej.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są ćwiczenia o róznorodnej tematyce np. z dynamiki, rozchodzenia się fal, prąd elektryczny i opór elektryczny.

Strona przedmiotu
L.F7s.KON.NI.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.F7s.KON.SI.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)