Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 22/23L 23/24L 24/25L
R.6s.MPR.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =2/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot marketing produktów rolno-spożywczych jest rozwinięciem kursu "Podstawy marketingu". W ramach przyjętego programu zostanie przedstawiona specyfika produktu rolno-spożywczego, uwzględniająca nowy produkt żwnościowy,innowacje, promocję, dystrybucję i polityke cenową. Słuchacze będą mieli okazję poznać wyniki badań naukowych odnoszących się do "sylwetki współczesnego" konsumenta oraz teorie wyjaśniające i modelujące jego zachowanie na rynku. Problem zarządzania produktem żywnościowym zostanie zaprezentowany w ramach analizy przypadków firm (case study).

Strona przedmiotu
R.6s.SD.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel zajęć w semestrze VI:

a) opanowanie techniki pisania tekstu pracy. budowy tabel, wykresów, schematów

b) nabycie umiejętności interpretacji wyników badań i wnioskowania

c) przygotowanie uczestników zajęć do egzaminu dyplomowego

Strona przedmiotu
R.6s.ZAS.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie problematyki zarządzania środowiskiem, tj. zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Studenci zostaną zaznajomieni z problematyką zarządzania środowiskiem w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni oraz w procesach produkcyjnych, a także w kontekście pozaprodukcyjnej aktywności człowieka. Studenci zapoznają się też z ekonomiczną teorią wyceny środowiska oraz gospodarowania nim i jego zasobami zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Strona przedmiotu
R.6s.ZJK.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania jakością: rozwiązywanie problemów zarządzania jakością w organizacji.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na charakterystyce norm,metod i standardów dotyczących zarządzania jakością w organizacji i funkcjach jakie spełnia jakość w działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aktualnie obowiązujące normy jakości oraz przepisy dotyczące akredytacji, certyfikacji i notyfikacji. Przedstawione zostaną również koszty zarządzania jakością w organizacji.

Strona przedmiotu
R.6s.ZPR.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem produkcyjnym, strukturami produkcyjnymi jednostek wytwórczych, organizacją produkcji, cyklem produkcyjnym. Zapoznanie studentów w procesem planowania produkcji, przygotowania produkcji, oceną jakości produkcji. Omówienie przypadków gospodarstw wspomagających podstawową działalność produkcyjną. Koszty w procesie podejmowania decyzji produkcyjnych. Ocena produktywności.

Strona przedmiotu
R.6s.ZTW.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =1/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, a także ich cech oraz różnych kryteriów podziału turystyki na obszarach wiejskich. Materiał obejmuje również kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz z wiejską infrastrukturą turystyczno-rekreacyjna.

Strona przedmiotu
R.F6s.ZTW.SL.RZAXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023 Semestr letni 2023/2024 Semestr letni 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =1/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, a także ich cech oraz różnych kryteriów podziału turystyki na obszarach wiejskich. Materiał obejmuje również kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz z wiejską infrastrukturą turystyczno-rekreacyjna.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)