Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L 23/24L
R.4s.ERL.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów Zarządzanie / ECTS: 4 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom SL

Status: specjalizacyjny / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro i mikro ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu.Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem prawami i prawidłowościami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu w tym teorią czynników produkcji i intensyfikacji rolnictwa, systemem podatkowym, interwencjonizmem państwowym, funkcjonowaniem rynków rolnych oraz uczą się obliczać kategorie produkcji i dochodu oraz wielkość ekonomiczną gospodarstw. Poznają także podstawy ekonomii instytucjonalnej rolnictwa i agrobiznesu.

Strona przedmiotu
R.4s.GEE.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: obowiązkowy

Systemy gospodarcze świata. Globalizacja. Źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę. Ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata. Rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji i regionalizacji gospodarki światowej. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata.

Cele przedmiotu: geografia ekonomiczna jest nauką syntetyzującą wiedzę wielu dyscyplin naukowych, często od siebie odległych. Wykłady zawierają podstawowy zakres zagadnień dotyczących sytuacji gospodarczej i powiązań gospodarczych różnych regionów świata.

Strona przedmiotu
R.4s.IKS.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania właściwych komunikatów w organizacji (przedsiębiorstwie) z punktu widzenia menedżera. Celem jest także analiza procesu informacyjnego na przykładzie zarządzania organizacją oraz poznanie sposobów jego wdrażania w praktyce.

Program nauczania obejmuje treści merytoryczne przedmiotu, w tym w szczególności:

a) w zakresie komunikacji społecznej - istota procesu komunikowania - pojęcia, cele, sposoby, typy, formy, budowanie komunikatów informacyjnych i perswazyjnych, zasady przygotowywania prezentacji, prowadzenia debat i dyskusji;

b) w zakresie informacji - istota, rodzaje i źródła pozyskiwania informacji, gromadzenie, selekcjonowanie informacji (zewnętrznej i wewnętrznej), projektowanie potrzeb, pozyskania i wykorzystania informacji w firmie.

Strona przedmiotu
R.4s.PRZ.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE /ECTS: 4/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: seminaria+praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, gospodarstwach rolnych) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów. Celem praktyki jest pogłębienie i kształtowanie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi. Uczestnictwo w ważnych działaniach realizowanych w miejscu praktyki powinno zagwarantować studentowi istotne powiększenie szans na rynku pracy.

Strona przedmiotu
R.4s.TPR.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDZANIE / ECTS: / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, podstawy chemii rolnej i gleboznawstwa

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z technologią uprawy roślin rolniczych, wpływem poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie i jakość plonu oraz efektywność agronomiczną, ekonomiczną i energochłonność procesu produkcji głównych gatunków roślin towarowych. Przedstawienie drogi od hodowcy do odmiany (rejestracja odmian), porejestrowe doświadczalnictwo i jego wykorzystanie. Warunki produkcji nasiennej i zasady kontroli z uwzględnieniem systemu OECD i kontroli materiału siewnego zgodnie z przepisami IS.

Strona przedmiotu
R.4s.TPZ.SL.RZAXZ.H
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zasadami chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Omówione zostaną podstawowe typy użytkowe poszczególnych gatunków zwierząt, rasy oraz kierunki ich użytkowania. Studenci zostaną zapoznani z organizacją chowu i hodowli zwierząt, podstawowymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej, systemami utrzymania i żywienia zwierząt oraz standardami związanymi z ich dobrostanem.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)