Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
R.3s.EKN.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego.Studia nad specyfiką określonego problemu poprzez zastosowanie uznanych metod ekonometrycznych.

W czasie zajęć student nabywa umiejętności w zakresie stosowania w praktyce metod ekonometrycznych. Student kształtuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego poprzez analizę i sprawdzenie wszystkich założeń.

Strona przedmiotu
R.3s.HIG.SL.RZAXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest cel poznawczy. Zdobyta wiedza z zakresu tematyki kursu pozwoli studentom poznać procesy społeczno - ekonomiczne jakie dokonywały się w dziejach państw i społeczeństw. Ich poznanie i uporządkowanie umożliwi zrozumienie współczesnych procesów jakie zachodzą w Polsce i na świecie. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu i kończy się zaliczeniem.

Po zakończeniu pracy z materiałem student powinien posiadać wiedzę dotyczącą procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na różnych etapach dziejów społeczeństw.

Strona przedmiotu
R.3s.HIG.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest cel poznawczy. Zdobyta wiedza z zakresu tematyki kursu pozwoli studentom poznać procesy społeczno - ekonomiczne jakie dokonywały się w dziejach państw i społeczeństw. Ich poznanie i uporządkowanie umożliwi zrozumienie współczesnych procesów jakie zachodzą w Polsce i na świecie. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu i kończy się zaliczeniem.

Po zakończeniu pracy z materiałem student powinien posiadać wiedzę dotyczącą procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na różnych etapach dziejów społeczeństw.

Strona przedmiotu
R.3s.POM.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami dotyczącymi istoty marketingu. W ramach przedmiotu studneci mają możliwość zapoznania się m.in. ze sposobami kształtowania przez przedsiębiorstwo dostosowanej do rynku kompozycji instrumentów marketingowych (produktu, ceny, dystrybucji i promocji) oraz możliwości wpływania na zachowania konsumentów.

Strona przedmiotu
R.3s.SOC.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Strona przedmiotu
R.3s.TPR.SL.RZAXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, podstawy chemii rolnej i gleboznawstwa

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z technologią uprawy roślin rolniczych, wpływem poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie i jakość plonu oraz efektywność agronomiczną, ekonomiczną i energochłonność procesu produkcji głównych gatunków roślin towarowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)