Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
R.2s.BOT.SI.RROXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ ECTS: 1 /semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot jest uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów z botaniki. Jego celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania w terenie kilkudziesięciu gatunków roślin reprezentujących najważniejsze rodziny roślin okrytonasiennych.

Strona przedmiotu
R.2s.CHEM.SI.RROXZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z chemii organicznej.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z budową i właściwościami grup funkcyjnych oraz właściwościami głównych rodzajów związków organicznych, w tym: nazewnictwo systematyczne, podstawowe typy reakcji i ich mechanizmy (addycji, substytucji wolnorodnikowej, elektrofilowej, nukleofilowej).

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą praktycznego aspektu omawianych problemów: procesy jednostkowe (destylacja, krystalizacja, ekstrakcja, sublimacja), metody syntezy i analizy najważniejszych grup związków organicznych.

Strona przedmiotu
R.2s.FIZ.SI.RROXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS 5/ semestr: 2

Profil ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z elementami fizyki niezbędnymi do zrozumienia i ilościowego opisu zjawisk występujących w przyrodzie. Studenci zostaną zaznajomieni z elementami mechaniki, optyki, termodynamiki oraz elektryczności i magnetyzmu. W ramach ćwiczeń studenci nauczą się wykonywać pomiary wielkości fizycznych oraz opracowywać i prezentować wyniki pomiarów.

Strona przedmiotu
R.2s.GEN.SI.RROXZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu genetyki: wyjaśnienie zagadnień dotyczących dziedziczenia cech i przyczyn powstawania zmienności. Studenci zostaną także zapoznani z najważniejszymi osiągnięciami genetyki i ich zastosowaniem w rolnictwie i innych działach gospodarki.

Strona przedmiotu
R.2s.GLE.SI.RROXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW:ROLNICTWO/

Celem przedmiotu jest poznanie właściwości i funkcji gleb w ekosystemach.

Program nauczania obejmuje podstawy gleboznawstwa, na które składają się wiadomości z zakresu roli czynników glebotwórczych, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, mapy glebowo-rolnicze, bonitacja, kompleksy glebowo-rolnicze oraz najważniejsze zagrożenia procesami degradacji.

Strona przedmiotu
R.1s.PRR.SI.RROXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa rolnego zarówno na polu prawa cywilnego jak i prawa publicznego a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym, w szczególności w działalności oraz planowaniu działalności wytwórczej w rolnictwie i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Strona przedmiotu
R.2s.TER.SI.RROXZ.A brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technika rolnicza to uzasadniony agrotechnicznie i ekonomicznie sposób oddziaływania środkami technicznymi na przebieg produkcji rolniczej oraz przetwarzanie produktów rolniczych. Poza klasyczną mechanizacją, rozumianą jako zastąpienie pracy ręcznej narzędziem lub maszyną przy wykonywaniu czynności procesu produkcyjnego, technika rolnicza obejmuje także analizę rzeczową sposobu stosowania i utrzymania w gotowości do pracy środków technicznych. Stąd obok zagadnień z zakresu budowy oraz regulacji narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych, zakresem treści kształcenia objęto technologię prac maszynowych oraz aspekty organizacji pracy zestawów ciągnikowych. Zagadnienia te dotyczą środków technicznych wykorzystywanych zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej a także do konserwacji produktów pochodzenia rolniczego.

Strona przedmiotu
R.2s.TIN.SI.RROXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ ECTS: 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Pogłębienie umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz podstawowych typów programów użytkowych.

Zapoznanie się z pakietem Ms Office w szczególności z Visual Basic dla Aplikacji (VBA).

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)