Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 2 sem, niestacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 2 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L 24/25Z 24/25L
R.2s.BOT.NI.RROXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 6 /semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Głównym celem przedmiotu jest poznanie budowy, sposobów rozmnażania i znaczenia użytkowego roślin okrytonasiennych oraz podstaw systematyki i zasad nomenklatury botanicznej, a także nabycie umiejętności rozpoznawania w terenie kilkudziesięciu gatunków roślin reprezentujących najważniejsze rodziny Angiospermae.

Treści merytoryczne:

Budowa komórki eukariotycznej ze szczególnym uwzględnieniem swoistych cech komórki roślinnej. Strukturalne i funkcjonalne zróżnicowanie tkanek roślinnych. Formy życiowe roślin okrytonasiennych. Morfologia i anatomia organów wegetatywnych i generatywnych. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe. Typy owoców i nasion. Podstawy systematyki. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae z wyróżnieniem przedstawicieli mających znaczenie użytkowe i gospodarcze.

Strona przedmiotu
R.2s.CHE.NI.RROAZ.T brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy chemicznej potrzebnej w toku dalszego studiowania przedmiotów pokrewnych z chemią. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów zarówno z podstawowymi zagadnieniami chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Zagadnienia omawiane w ramach wykładu są punktem wyjścia do prawidłowej analizy i interpretacji jakościowej i ilościowej procesów zachodzących w przyrodzie i oceny ich wpływu na środowisko. Celem zaś zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem laboratoryjnym i pracą w laboratorium. Kształtowanie umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych, samodzielnej pracy laboratoryjnej, rzetelnego opracowywania wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i analiz.

Strona przedmiotu
R.1s.PRR.NI.RROYZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa rolnego zarówno na polu prawa cywilnego jak i prawa publicznego a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym, w szczególności w działalności oraz planowaniu działalności wytwórczej w rolnictwie i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Strona przedmiotu
R.2s.TIN.NI.RROXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych.

Umiejętności, które student nabędzie w trakcie ćwiczeń to: Redagowanie w MS Word dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołączanie do tekstu różnego typu obiektów, np. rycin. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation" służącego do edycji wzorów matematycznych, itp. Redagowanie automatycznego spisu treści.

Prowadzenie obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych.

Niniejszy kurs ukazuje możliwości programów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wykonania pracy dyplomowej. Doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Internet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)