Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
R.3s.HRN.SI.RROXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: Teoretyczne podstawy hodowli odmian roślin rolniczych oraz zasady funkcjonowania nasiennictwa od rejestracji odmiany poprzez warunki reprodukcji i kontrolę materiału siewnego. Podczas zajęć przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu osiągnięć hodowlanych, sposobów gromadzenia, indukowania i wykorzystania zmienności genetycznej dla potrzeb hodowli roślin z uwzględnieniem metod konwencjonalnych, biotechnologicznych oraz z wykorzystaniem zjawiska heterozji. Przedstawione zostaną zasady funkcjonowania i organizacji hodowli roślin i nasiennictwa, podstawy prawne, organizacja produkcji i kontroli materiału siewnego.

Strona przedmiotu
R.5s.OPR.SI.RROXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony bio- i georóżnorodności oraz obiektów cennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy występujących w Polsce.

Program nauczania obejmuje definicję bioróżnorodności oraz metody jej ochrony, podstawowe przepisy prawa międzynarodowego i krajowego dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, najważniejsze aspekty ochrony gatunkowej i obszarowej, formy ochrony przyrody wchodzące w skład krajowego systemu ochrony i objęte ochroną międzynarodową oraz charakterystykę, zagrożenia i sposoby ochrony wybranych siedlisk i gatunków chronionych w Unii Europejskiej. Podkreślona zostanie rola rolnictwa w utrzymaniu bioróżnorodności.

Strona przedmiotu
R.5s.OPR.SI.RROXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony bio- i georóżnorodności oraz obiektów cennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy występujących w Polsce.

Program nauczania obejmuje definicję bioróżnorodności oraz metody jej ochrony, podstawowe przepisy prawa międzynarodowego i krajowego dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, najważniejsze aspekty ochrony gatunkowej i obszarowej, formy ochrony przyrody wchodzące w skład krajowego systemu ochrony i objęte ochroną międzynarodową oraz charakterystykę, zagrożenia i sposoby ochrony wybranych siedlisk i gatunków chronionych w Unii Europejskiej. Podkreślona zostanie rola rolnictwa w utrzymaniu bioróżnorodności.

Strona przedmiotu
R.5s.OUR.SI.RROXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu (semestr V) jest przedstawienie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw uprawy roli, specyfiki uprawy różnych gleb, poznanie oraz porównanie systemów rolniczych pod względem następstwa roślin, uprawy roli, zwalczania agrofagów, nawożenia, efektywności ekonomicznej i energetycznej oraz jakości płodów rolnych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z systemami uprawy roli oraz systemami rolniczymi w Polsce

Strona przedmiotu
R.5s.OUR.SI.RROYZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu (semestr V) jest przedstawienie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw uprawy roli, specyfiki uprawy różnych gleb, poznanie oraz porównanie systemów rolniczych pod względem następstwa roślin, uprawy roli, zwalczania agrofagów, nawożenia, efektywności ekonomicznej i energetycznej oraz jakości płodów rolnych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z systemami uprawy roli oraz systemami rolniczymi w Polsce

Strona przedmiotu
R.5s.PDRA.SI.RROXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych technik analizy statystycznej i interpretacji wyników uzyskanych w prostych układach doświadczalnych.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady planowania i prowadzenia doświadczeń w warunkach naturalnych i sztucznych. Przedstawione będą techniki analizy statystycznej danych uzyskanych w podstawowych układach doświadczalnych, formułowanie hipotez oraz poprawna interpretacja wyników.

Strona przedmiotu
R.5s.SZU.SI.RROXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania. W ramach ćwiczeń projektowych wykonają projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Strona przedmiotu
R.5s.SZU.SI.RROYZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania. W ramach ćwiczeń projektowych wykonają projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)