Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 1 sem. Zagrożenia ekosystemów (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 1 sem. Zagrożenia ekosystemów
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L
R.1s.AIN.NM.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS:4/ semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel kształcenia: przekazanie wiedzy dotyczącej procedury uzyskiwania wyniku analitycznego – przygotowania próbki do analizy, zasad kalibracji aparatury i wykonania oznaczeń; poznanie podstaw teoretycznych metod instrumentalnych oraz zasad działania i możliwości praktycznego zastosowania najczęściej wykorzystywanych w laboratoriach aparatów służących do oznaczania różnego rodzaju składników chemicznych w próbkach środowiskowych.

Strona przedmiotu
R.1s.MPS.NM.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: zrozumienie istoty modelowania, struktury modeli oraz ich wykorzystanie w badaniach i praktyce.

Przedmiotu obejmuje prezentację wybranych modeli opisujących przebieg procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w układzie gleba-roślina-atmosfera.

Strona przedmiotu
R.1s.PPS.NM.ROSXZ.I
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi planowania przestrzennego, realizacji ponadlokalnych celów publicznych w planowaniu przestrzennym, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wybranych studiów i analiz wykonywanych do planów miejscowych. Poznanie aktów planistycznych, w szczególności z zakresu planowania miejscowego. Poznanie metod określania zmian zagospodarowania przestrzennego, w tym sposobu użytkowania terenów, zabudowy i zagospodarowania. Poznanie struktur funkcjonalno-przestrzennych oraz modeli wspomagających podejmowanie decyzji planistycznych kształtujących optymalne warunki przestrzenne, rozwój poszczególnych form zabudowy i zagospodarowania.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)