Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
R.7s.GIE.SI.ROSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami rzutów prostokątnych i wykonywania dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi normami. Student po ukończeniu części praktycznej kursu powinien znać program AutoCAD w stopniu umożliwiającym samodzielne tworzenie rysunków płaskich oraz prostych rysunków 3D, w tym także rysunków stanowiących kompozycję grafiki rastrowej i wektorowej. Zdobyte umiejętności praktyczne w zakresie obsługi programu AutoCAD powinny być wykorzystywane przez studenta dla graficznego opracowania ćwiczeń projektowych z innych przedmiotów oraz stanowić fundament w przypadku poznawania innego oprogramowania typu CAD. Definicje, cele i zakres ergonomii; Podstawowy układ ergonomiczny; Obciążenie człowieka pracą; Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka; Twory techniki jako elementy układu ergonomicznego; Parametry przestrzenne stanowiska pracy przy projektowaniu.

Strona przedmiotu
R.7s.GIE.SI.ROSXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami rzutów prostokątnych i wykonywania dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi normami. Student po ukończeniu części praktycznej kursu powinien znać program AutoCAD w stopniu umożliwiającym samodzielne tworzenie rysunków płaskich oraz prostych rysunków 3D, w tym także rysunków stanowiących kompozycję grafiki rastrowej i wektorowej. Zdobyte umiejętności praktyczne w zakresie obsługi programu AutoCAD powinny być wykorzystywane przez studenta dla graficznego opracowania ćwiczeń projektowych z innych przedmiotów oraz stanowić fundament w przypadku poznawania innego oprogramowania typu CAD. Definicje, cele i zakres ergonomii; Podstawowy układ ergonomiczny; Obciążenie człowieka pracą; Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka; Twory techniki jako elementy układu ergonomicznego; Parametry przestrzenne stanowiska pracy przy projektowaniu.

Strona przedmiotu
R.7s.MSR.SI.ROSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 /semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Koncepcja monitoringu środowiska naturalnego, zintegrowany monitoring środowiska, monitoring powietrza, monitoring wód, monitoring jakości gleby i ziemi w tym monitoring gleb użytkowanych rolniczo, hałas, pola elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, organizacja monitoringu odpadów w aspekcie racjonalnego ich wykorzystania i zgodnego z wymogami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów niewykorzystanych, monitoring lasów w Polsce, związki organiczne w środowisku, instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów i ich wpływ na poszczególne elementy środowiska, monitoring terenów przekształconych, erozja wodna, ocena stanu i zagrożenia w poszczególnych regionach Polski.

Strona przedmiotu
R.7s.MSR.SI.ROSXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 /semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Koncepcja monitoringu środowiska naturalnego, zintegrowany monitoring środowiska, monitoring powietrza, monitoring wód, monitoring jakości gleby i ziemi w tym monitoring gleb użytkowanych rolniczo, hałas, pola elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, organizacja monitoringu odpadów w aspekcie racjonalnego ich wykorzystania i zgodnego z wymogami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów niewykorzystanych, monitoring lasów w Polsce, związki organiczne w środowisku, instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów i ich wpływ na poszczególne elementy środowiska, monitoring terenów przekształconych, erozja wodna, ocena stanu i zagrożenia w poszczególnych regionach Polski.

Strona przedmiotu
R.7s.ODS.SI.ROSXX.I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 3 / semestr 7

profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest podstawowe zapoznanie i merytoryczno-rzeczowe przygotowanie do postępowania w zakresie ocen oddziaływania inwestycji oraz planów, programów i strategii na środowisko w obowiązującym prawodawstwie polskim. Procedury ocen są niezbędnymi „narzędziami” ekorozwoju, czyli zrównoważonego rozwoju pod względem ekonomicznym i społecznym.

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia oraz planów, programów i strategii na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i kultury.

Uwzględnianie możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Strona przedmiotu
R.7s.ODS.SI.ROSXZ.I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 3 / semestr 7

profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest podstawowe zapoznanie i merytoryczno-rzeczowe przygotowanie do postępowania w zakresie ocen oddziaływania inwestycji oraz planów, programów i strategii na środowisko w obowiązującym prawodawstwie polskim. Procedury ocen są niezbędnymi „narzędziami” ekorozwoju, czyli zrównoważonego rozwoju pod względem ekonomicznym i społecznym.

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia oraz planów, programów i strategii na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i kultury.

Uwzględnianie możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Strona przedmiotu
R.7s.PIN.SI.ROSXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść seminarium: studenci dyskutują na temat zasad przygotowania prac dyplomowych, omawiają problemy wypływające w trakcie ich przygotowania a także w dalszym ciągu powtarzają i rozszerzają wiedzę z zakresu egzaminu inżynierskiego.

Strona przedmiotu
R.7s.SI.SI.ROSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść seminarium: studenci dyskutują na temat zasad przygotowania prac dyplomowych, omawiają problemy wypływające w trakcie ich przygotowania a także w dalszym ciągu powtarzają i rozszerzają wiedzę z zakresu egzaminu inżynierskiego.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)