Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L 23/24L
R.6s.BOS.SI.ROSXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunku Ochrona Środowiska z zastosowaniem najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych w szeroko pojętej biotechnologii środowiska. Ponadto w cyklu kształcenia zaprezentowane zostaną najnowsze procesy biologiczne, szczególnie mikrobiologiczne, mające zastosowanie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, żywności i ochronie środowiska, głównie gleby, wody i krajobrazu. Przedmiot przewiduje również omówienie biologicznych metod utylizacji odpadów, możliwości regeneracji gleb zanieczyszczonych różnymi związkami chemicznymi, niekonwencjonalnych źródeł energii jak biomasa i biogaz, biologicznych metod oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem metody osadu czynnego, która zostanie szeroko przedstawiona w części laboratoryjnej zajęć.

Strona przedmiotu
R.6s.BOS.SI.ROSXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunku Ochrona Środowiska z zastosowaniem najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych w szeroko pojętej biotechnologii środowiska. Ponadto w cyklu kształcenia zaprezentowane zostaną najnowsze procesy biologiczne, szczególnie mikrobiologiczne, mające zastosowanie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, żywności i ochronie środowiska, głównie gleby, wody i krajobrazu. Przedmiot przewiduje również omówienie biologicznych metod utylizacji odpadów, możliwości regeneracji gleb zanieczyszczonych różnymi związkami chemicznymi, niekonwencjonalnych źródeł energii jak biomasa i biogaz, biologicznych metod oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem metody osadu czynnego, która zostanie szeroko przedstawiona w części laboratoryjnej zajęć.

Strona przedmiotu
R.6s.OPO.SI.ROSXX.I brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza, ich oddziaływanie na środowisko oraz metody ograniczania i eliminowania ich emisji. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Strona przedmiotu
R.6s.OPO.SI.ROSXZ.I brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza, ich oddziaływanie na środowisko oraz metody ograniczania i eliminowania ich emisji. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Strona przedmiotu
R.6s.PRZ.SI.ROSXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 8 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Student/Praktyki studenckie/Praktyki zawodowe.

https://wre.urk.edu.pl/index/site/4843

Strona przedmiotu
R.6s.PRZ.SI.ROSXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 8 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Student/Praktyki studenckie/Praktyki zawodowe.

https://wre.urk.edu.pl/index/site/4843

Strona przedmiotu
R.6s.PEOS.SI.ROSXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Prawo i ekonomia w ochronie środowiska to przedmiot podczas którego studenci zaznajomieni zostają z podstawami prawa ochrony środowiska, a także prawa administracyjnego, konstytucyjnego, karnego i cywilnego w zakresie wiążącym się z ochroną środowiska. Przedmiot porusza również problematykę o charakterze ekonomicznym, w tym m.in.: opłaty i kary za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz ekonomiczne i finansowe aspekty spełnienia wymogów dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska. Podjęto także problematykę szacowania wartości środowiska, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i oceny ekonomicznej inwestycji proekologicznych.

Strona przedmiotu
R.6s.PEOS.SI.ROSXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Prawo i ekonomia w ochronie środowiska to przedmiot podczas którego studenci zaznajomieni zostają z podstawami prawa ochrony środowiska, a także prawa administracyjnego, konstytucyjnego, karnego i cywilnego w zakresie wiążącym się z ochroną środowiska. Przedmiot porusza również problematykę o charakterze ekonomicznym, w tym m.in.: opłaty i kary za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz ekonomiczne i finansowe aspekty spełnienia wymogów dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska. Podjęto także problematykę szacowania wartości środowiska, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i oceny ekonomicznej inwestycji proekologicznych.

Strona przedmiotu
R.6s.SFL.SI.ROSXX.L brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Różnorodność siedliskowa lasów Polski. Wybrane problemy gleb porolnych (w.1,2). Różnorodność flory leśnej Polski, zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i metody ich ochrony (w. 3,4). Elementy urządzania lasu, wielkość i struktura zasobów (w. 5,6). Surowce drzewne. Surowce niedrzewne, ich właściwości odżywcze i lecznicze (w.7,8). Etapy życia drzewa i drzewostanu oraz podstawowe prace hodowlane (w. 9,10).

Strona przedmiotu
R.6s.SFL.SI.ROSXZ.L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Różnorodność siedliskowa lasów Polski. Wybrane problemy gleb porolnych (w.1,2). Różnorodność flory leśnej Polski, zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i metody ich ochrony (w. 3,4). Elementy urządzania lasu, wielkość i struktura zasobów (w. 5,6). Surowce drzewne. Surowce niedrzewne, ich właściwości odżywcze i lecznicze (w.7,8). Etapy życia drzewa i drzewostanu oraz podstawowe prace hodowlane (w. 9,10).

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)