Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 6 sem, niestacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 6 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18L - Semestr letni 2017/2018
18/19L - Semestr letni 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18L 18/19L
R.6s.BOS.NI.ROSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem biotechnologii dla ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zielonego i białego działu biotechnologii.

Strona przedmiotu
R.6s.GOD.NI.ROSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: /semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadami. Podział i klasyfikacja oraz sposoby zagospodarowania odpadów. Kryteria wykorzystania odpadów w rolnictwie. Osady ściekowe - powstawanie, właściwości, warunki i sposoby przyrodniczego i rolniczego wykorzystania. Odpady komunalne - powstawanie, charakterystyka, sposoby zagospodarowania (składowanie, kompostowanie, spalanie). Odpady niebezpieczne. Wybrane zagadnienia odzysku i recyklingu.Cel kursu: zapoznanie z przepisami i metodami gospodarowania odpadami.

Strona przedmiotu
R.6s.PRZ.NI.ROSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 8 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Student/Praktyki studenckie/Praktyki zawodowe.

https://wre.urk.edu.pl/index/site/4843

Strona przedmiotu
R.6s.PEO.NI.ROSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Prawo i ekonomia w ochronie środowiska to przedmiot podczas którego studenci zaznajomieni zostają z podstawami prawa ochrony środowiska, a także prawa administracyjnego, konstytucyjnego, karnego i cywilnego w zakresie wiążącym się z ochroną środowiska. Przedmiot porusza również problematykę o charakterze ekonomicznym, w tym m.in.: opłaty i kary za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz ekonomiczne i finansowe aspekty spełnienia wymogów dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska. Podjęto także problematykę szacowania wartości środowiska, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i oceny ekonomicznej inwestycji proekologicznych.

Strona przedmiotu
R.6s.SI.NI.ROSXX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść seminarium: Studenci dokonują wyboru tematów prac inżynierskich, poznają zasady przygotowania prac dyplomowych oraz powtarzają i rozszerzają wiedzę z zakresu egzaminu inżynierskiego.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)