Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona Środowiska, 5 sem,stacj. inż.SPC (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona Środowiska, 5 sem,stacj. inż.SPC
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z 24/25Z
R.F5.ORE.SI.ROSXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4/semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel: zapoznanie z przepisami, technikami i technologiami w zakresie odzysku i recyklingu.

Kompetencje: Umiejętność oceny i doboru technik i technologii odzysku i recyklingu, głównie w zakresie materiałów biodegradowalnych.

Strona przedmiotu
R.F5.RSR.SI.ROSXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS 4/ semestr 5

Profil ogólnoakademicki / Forma / poziom SI

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu rekultywacji, renaturyzacji, rewitalizacji środowiska. W czasie zajęć zostaną omówione standardy jakości gleb i gruntów uwzględniające nowe ich funkcje użytkowania. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną procedury postępowania z terenami zdegradowanymi, metody zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych.

Strona przedmiotu
R.5s.WPR.NI.ROSXZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plonowanie oraz pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologii produkcji: intensywnych oraz ekstensywnych. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi wysoko- i niskonakładowych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin - bioróżnorodność i wprowadzanie do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
R.F3.WPR.SI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plonowanie oraz pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologii produkcji: intensywnych oraz ekstensywnych. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi wysoko- i niskonakładowych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin - bioróżnorodność i wprowadzanie do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)