Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23Z 23/24Z
R.5s.ODS.NI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 3 / semestr 5

profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest podstawowe zapoznanie i merytoryczno-rzeczowe przygotowanie do postępowania w zakresie ocen oddziaływania inwestycji oraz planów, programów i strategii na środowisko w obowiązującym prawodawstwie polskim. Procedury ocen są niezbędnymi „narzędziami” ekorozwoju, czyli zrównoważonego rozwoju pod względem ekonomicznym i społecznym.

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia oraz planów, programów i strategii na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i kultury.

Uwzględnianie możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Strona przedmiotu
R.5s.RSR.NI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS 3/ semestr 5

Profil ogólnoakademicki / Forma / poziom NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu rekultywacji, renaturyzacji, rewitalizacji środowiska. W czasie zajęć zostaną omówione standardy jakości gleb i gruntów uwzględniające nowe ich funkcje użytkowania. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną procedury postępowania z terenami zdegradowanymi, metody zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych.

Strona przedmiotu
R.5s.WPZ.NI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi problemami oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko. Omówione zostaną źródła i rodzaje zanieczyszczeń, zagrożenia produkcji zwierzęcej na środowisko, sposoby zagospodarowania odpadów pochodzenia zwierzęcego, sposoby ograniczania ujemnych skutków intensynej produkcji zwierzęcej dla środowiska, uregulowania prawne z tymi zagadnieniami związane.

Strona przedmiotu
R.5s.ZCR.NI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie antropogenicznych przyczyn lokalnych, regionalnych i globalnych zagrożeń, ich skutków dla środowiska i człowieka, sposobów ich eliminacji lub znaczącego ograniczenia, zasad rozwoju ukierunkowanego na utrzymanie równowagi ekologicznej oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności ludzi.

W trakcie zajęć będą przedstawione definicje i podstawowe pojęcia, antropogeniczne przyczyny degradacji środowiska, skutki zmian klimatu, katastrof klimatycznych, awarii przemysłowych, wycieków niebezpiecznych substancji, organizmów inwazyjnych, rozruchów społecznych, konfliktów zbrojnych, terroryzmu i bioterroryzmu, ubóstwa, głodu, chorób i uzależnień. Zostaną omówione zasady korzystania ze środowiska i jego kształtowania, zasady zrównoważonego rozwoju, strategie ukierunkowane na przywracanie i utrzymanie równowagi ekologicznej, wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa za obecne i przyszłe pokolenia oraz działania w skali krajowej i międzynarodowej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)