Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 3 sem, niestacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 3 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22Z 22/23Z
R.3s.BCH.NI.ROSOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania biochemicznej podbudowy najważniejszych procesów fizjologicznych organizmów, gł. lądowych. Analizowana będzie budowa biocząsteczek, najważniejsze przemiany biochemiczne oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktyki rolniczej i ochrony środowiska rolniczego. Akcentowane będą także biochemiczne aspekty prawidłowego żywienia zwierząt i człowieka. Kompetencje i umiejętności nabywane przez studentów:

1. znajomość budowy biocząsteczek i niektórych ksenobiotyków, przykładów występowania i działania w organizmach żywych,

2. znajomość roli mechanizmów biochemicznych w ochronie środowiska rolniczego (np. w bioremediacji skażeń),

3. posługiwanie się podstawowymi technikami biochemii (analiza elementarna, spektrofotometria),

4. opis i interpretacja zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej.

Strona przedmiotu
R.3s.CHS.NI.ROSOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS:8/ semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel kształcenia: przekazanie wiedzy dotyczącej ewolucji Ziemi, chemizmu atmosfery, wód i środowiska lądowego, chemicznego zanieczyszczenie środowiska i zmiany globalnych na Ziemi, odżywiania się roślin, oceny zdolności sorpcyjnych i potrzeb wapnowania gleby, składu chemicznego różnych materiałów środowiskowych, właściwości i stosowanie nawozów organicznych i mineralnych, oddziaływanie nawozów na rośliny i środowisko, oceny żyzności i zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Strona przedmiotu
R.3s.SIP.NI.ROSOZ.I
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szybki rozwój cywilizacji powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Coraz dotkliwiej odczuwa się ograniczoność zasobów Ziemi w skali globalnej, regionalnej

i lokalnej. Nowe zagrożenia, powiększające się trudności i rosnące potrzeby wymagają niezawodnego monitorowania zachodzących zjawisk, kompleksowego planowania przestrzennego oraz racjonalnego zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest aktualna, odpowiadająca stawianym zadaniom, informacja o środowisku, określana też jako informacja geograficzna lub terenowa.

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z systemów przeznaczonych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych o środowisku naturalnym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)