Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem., fakultety (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem., fakultety
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
19/20L - Semestr letni 2019/2020
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
18/19Z 19/20Z 19/20L 21/22Z 22/23Z
R.F2.KRO.NM.ROSOZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
  • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
  • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS:2/SEMESTR 2

Profil ogólnoakademicki/Forma i poziom: NM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawy z ochrony roślin

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z podstawowymi pojęciami i przepisami kwarantanny; biologią, sposobami wykrywania i identyfikacji najważniejszych szkodników i chorób kwarantannowych.

Ustawy i przepisy oraz organizacja kwarantanny roślin w Polsce. Kwarantanna jako metoda ochrony roślin. Zasady postępowania z agrofagiem kwarantannowymi. Przegląd i charakterystyka chorób i szkodników kwarantannowych.

Strona przedmiotu
R.F2.KRO.NM.ROSXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS:2/SEMESTR 2

Profil ogólnoakademicki/Forma i poziom: NM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawy z ochrony roślin

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z podstawowymi pojęciami i przepisami kwarantanny; biologią, sposobami wykrywania i identyfikacji najważniejszych szkodników i chorób kwarantannowych.

Ustawy i przepisy oraz organizacja kwarantanny roślin w Polsce. Kwarantanna jako metoda ochrony roślin. Zasady postępowania z agrofagiem kwarantannowymi. Przegląd i charakterystyka chorób i szkodników kwarantannowych.

Strona przedmiotu
R.4s.MIK.SM.RJBSY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
  • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z pozycją grzybów wśród organizmów, ich rolą w ekosystemach oraz zwrócić uwagę studentów na różnorodne sposoby wykorzystania grzybów przez człowieka.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące roli grzybów w środowisku i wykorzystania grzybów w procesach biotechnologicznych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)