Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia, 3 sem, stacj. licencjat fakultety (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia, 3 sem, stacj. licencjat fakultety
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23L
R.F3a.FOM.SM.RZAXY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course MARKETING is designed to teach students how to introduce a domestic or new product into markets.Fundamental topics from initial market selection to price, promotion and distribution strategies are discussed.

Strona przedmiotu
R.F3.ROS.SL.RZEXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/EKONOMIA /ECTS: 2/semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot dotyczy zmian jakie zachodzą we współczesnym rolnictwie na świecie głównie poza UE, a więc od rolnictwa i problemów ludności wiejskiej państw rozwijających się do przestawienia cech najbardziej konkurencyjnych w sektorze rolnictwa państw świata, czyli USA, Brazylii, Argentyny.

Przedstawiane są również wybrane kontrowersyjne aspekty rozwoju rolnictwa, a więc monopolizacja światowego rynku nasiennego, argumenty alterglobalistów, pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw, głód i otyłość na świecie.

Strona przedmiotu
R.F3.RCS.SL.RZEXY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest uświadomienie czym jest cywilizacja oraz co decyduję o stopniu ucywilizowania.Bardzo ważnym jest również wyrobienie u studentów przekonania, że cywilizację należy postrzegać jako relację pomiędzy jednym gatunkiem a jego naturalnym otoczeniem tak przekształconym aby mu służyło.Omówienie pojęć cywilizacja i cywilizacje i uzasadnienie celowości zajmowania się tą dziedziną wiedzy. Przedstawienie poszczególnych etapów rozwoju cywilizacji świata. Następnie zaprezentowanie nie tylko rozwoju społecznego i kulturowego na szeroką skalę będącego udziałem elit ale również przedstawienie relacji pomiędzy ludnością a jej otoczeniem.

Strona przedmiotu
R.F3.SWR.SL.RZEXY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA/ECTS: 2/semestr 3

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z regułami, jakie rządzą procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, z miejscem wsi i rolnictwa w tym procesie oraz przekształceniami, jakim wieś i rolnictwo podlegają; a także ze specyfiką środowiska społecznego wsi oraz obecnymi problemami wsi i rolnictwa w Polsce.Przedmiot obejmuje następujące grupy problemów :

1. Rolnictwo i wieś w globalnym procesie rozwoju gospodarczego i społecznego.

2. Wieś i rolnictwo w okresie przedindustrialnym.

3. Przemiany wsi i rolnictwa w toku industralizacji i urbanizacji kraju.

4. Współczesna wieś polska w obliczu gospodarki rynkowej oraz integracji europejskiej.

5. Badanie społecznych i gospodarczych problemów wsi i rolnictwa (ćwiczenia).

Strona przedmiotu
R.F3.TGR.SL.REKXX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawy mikro i makroekonomii

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i problemami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej.

W związku z transformacją rynkową polskiej gospodarki i integracją z Unią Europejską przygotowanie studentów w zakresie tej wiedzy obejmuje: charakterystykę modelową systemu rynkowego, znaczenie transformacji dla integracji z UE, mikro- i makroekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej.

Strona przedmiotu
R.F4.TGR.SI.RROXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawy mikro i makroekonomii

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i problemami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej.

W związku z transformacją rynkową polskiej gospodarki i integracją z Unią Europejską przygotowanie studentów w zakresie tej wiedzy obejmuje: charakterystykę modelową systemu rynkowego, znaczenie transformacji dla integracji z UE, mikro- i makroekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)