Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia, 1 sem, stacj. licencjat obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia, 1 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z 24/25Z
R.1s.GEK.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: EKONOMIA / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: obowiązkowy

Geografia ekonomiczna jest nauką syntetyzującą wiedzę wielu dyscyplin naukowych, często od siebie odległych. Wykłady zawierają podstawowy zakres zagadnień dotyczących sytuacji gospodarczej i powiązań gospodarczych różnych regionów świata. Treści merytoryczne przedmiotu to: systemy gospodarcze świata, globalizacja, źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata, międzynarodowe stosunki gospodarcze, cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę, ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata, rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji i regionalizacji gospodarki światowej i regiony ekonomiczno-geograficzne świata.

Strona przedmiotu
R.1s.HIG.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnej wiedzy o przemianach społeczno gospodarczych i politycznych jakie dokonywały się w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Szczególny nacisk położono na przekazanie podstawowych informacji dotyczących rozwoju gospodarczego Europy i Ameryki Północnej, od okresu odkryć geograficznych do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
R.1s.MIK.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej oraz teorią podmiotów gospodarczych.Wprowadzenie: przedmiot i metoda ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej. Charakterystyka systemu rynkowego. Teoria rynku: prawo popytu i podaży, system cen i polityka cen, prawo Engla, sektor gosp. żywnościowej. Teoria gosp. domowego: teoria użyteczności krańcowej, teoria krzywych obojętności, równowaga i optimum konsumenta. Teoria przedsiębiorstwa: teoria produkcji, izokwanta i izokoszta, wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, teoria kosztów produkcji w krótkim i długim czasie, analiza przychodów, zysk i jego maksymalizacja, równowaga przedsiębiorstwa. Teoria rynku czynników produkcji.

Strona przedmiotu
R.1s.PPR.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład zapewnia podstawową wiedzę o prawie i zrozumienie najbardziej znanych pojęć, zasad i sytuacji prawnych, dzięki czemu studenci będą w stanie zrozumieć otaczającą rzeczywistość polityczno-prawną, podejmować bardziej racjonalne decyzje, zgodne zarazem z wymogami stawianymi przez prawo.

Celem przedmiotu jest wytworzenie zdolności oceny sytuacji także przez pryzmat przepisów prawa.

Strona przedmiotu
R.1s.STO.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Student nabywa umiejętności i kompetencji analizowania danych statystycznych, stosowania metod i narzędzi statystyki, wnioskowania statystycznego, statystycznej analizy problemów ekonomii.

Strona przedmiotu
R.1s.TIN.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: ogólne

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Umiejętności, które student nabędzie w trakcie ćwiczeń to: Redagowanie w MS Word dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołączanie obiektów do tekstu. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation". Redagowanie automatycznego spisu treści. Prowadzenie obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

Niniejszy kurs doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Inernet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Strona przedmiotu
R.1s.WGZ.SL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 3/ semestr 1

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z istota gospodarki żywnościowej oraz jej rola w Życiu gospodarczym i społecznym kraju. Na treść wykładów składają się zagadnienia wprowadzające w problematykę gospodarki ¿żywnościowej, przedstawiające sytuacje żywnościowa świata. W dalszej kolejności treścią wykładów będzie charakterystyka kompleksu żywnościowego w Polsce oraz poszczególnych jego elementów, tj.: produkcji rolniczej, przetwórstwa, przemysłu środków produkcji oraz sfery usług i szeroko pojętego otoczenia.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)