Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18Z - Semestr zimowy 2017/2018
17/18L - Semestr letni 2017/2018
18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
18/19L - Semestr letni 2018/2019
19/20L - Semestr letni 2019/2020
20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18Z 17/18L 18/19Z 18/19L 19/20L 20/21L
I.GEODE.09L.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień geodezyjnych. W szczególności poprzez określenie powierzchni odniesień i układów współrzędnych stosowanych w geodezji, a także zaprezentowanie podstawowych technik i technologii pomiarowych. Celem przedmiotu jest również przygotowanie do wykonywania wybranych pomiarów terenowych oraz opracowań geodezyjnych.

Strona przedmiotu
I.MAZES.09L.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami algebry liniowej, analizy matematycznej, geometrii analitycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki; nauczyć posługiwania się metodami matematycznymi w gospodarce przestrzennej; opisu matematycznego podstawowych zjawisk związanych z gospodarką przestrzenną, nabycie umiejętności statystycznego opracowania obserwacji, a w szczególności: estymacji rozkładów zjawisk ekstremalnych.

Strona przedmiotu
I.POFIF.09L.IGPRX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji obrazów. Fotogrametria dostarcza danych metrycznych zarówno płaskich jak i przestrzennych. Zajmuje się podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także pozyskiwaniem na ich podstawie różnorodnych map.

Strona przedmiotu
I.PRAWO.09L.IGPRX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi pojęciami prawnymi, prawem cywilnym i prawem administracyjnym.

Strona przedmiotu
I.RYTIP.09L.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i wykonywaniem rysunków odręcznych z natury i z wyobraźni, elementami techniki graficznej stosowanej w rysunku planistycznym oraz nabyciem umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, zarówno techniką tradycyjną jak i w oparciu o programy CAD (Computer Aide Design) - projektowania graficznego z informacjami opisowymi.

Strona przedmiotu
I.SOCJO.09L.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami socjologii (aparat pojęciowy, metody badawcze), z zasadami życia społecznego, regułami kształtowania stosunków międzyludzkich oraz wybranymi elementami psychologii społecznej, takimi jak np. techniki wpływu społecznego, negocjacje, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Strona przedmiotu
I.TEINF.09L.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie systemów informacyjnych pod kątem pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania informacją wykorzystywaną dla celów gospodarki przestrzennej. Wykształcenie umiejętności posługiwania się programami graficznymi typu CAD (MicroStation Bentley). Projektowanie własnego systemu geoinformacyjnego przy zastosowaniu MicroStation GeoGraphics.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)