Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
I.FOT02.08L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć metrycznych sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także opanowanie przez nich różnych metod wykonywania map na podstawie materiałów fotogrametrycznych.

Strona przedmiotu
I.GEINZ.08L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomości o roli i zadaniach geodety w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie kubaturowym i w drogownictwie. Projektowanie, zakładanie, pomiar i analiza osnowy realizacyjnej, metody tyczenia sytuacyjnego. Dokładności metod tyczenia. Opracowanie projektu tyczenia sytuacyjnego i wysokościowego osi tras drogowych. Pomiar i bilansowanie mas ziemnych. Ćwiczenia z przedmiotu składają się z części projektowej (opracowania kameralne pomiarów realizacynych) oraz z części praktycznej (pomiary realizacyjne w terenie).

Strona przedmiotu
I.GWAO1.08L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla całego przedmiotu (semestr 5 i 6 ): wiadomości o powierzchniach odniesienia, układach współrzędnych, osnowie podstawowej kraju (poziomej i wysokościowej), polu potencjalnym Ziemi, zagadnieniach dotyczących wysokości, zagadnieniach redukcyjnych, astronomii sferycznej.

Strona przedmiotu
I.GUTLE.08L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z pracami geodezyjnymi dla celów urządzania lasu. Poznają dokumentację geodezyjno-kartograficzną nadleśnictwa (mapy: gospodarcze, gospodarczo-przeglądowe, przeglądowe tematyczne, przeglądowe zbiorcze, glebowo-siedliskowe).

Strona przedmiotu
I.GUTR2.16L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań geodezji rolnej. Zapoznają się z metodami geodezyjnego projektowania działek: metodami tradycyjnymi i metodami projektowania przy pomocy programów komputerowych. Studenci poznają problematykę scaleń i wymiany gruntów, opracowują operat scalenia gruntów na przykładowym obiekcie

Strona przedmiotu
I.KAT01.08L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji katastru nieruchomości. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia katastru nieruchomości. Zaś ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania katastru w klasyczny sposób oraz informatyczny. Student w czasie cyklu wykładów i ćwiczeń zapozna się całościowo z problematyką katastru gruntów.

Strona przedmiotu
I.TEWYC.16L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie problematyki z zakresu matematyki finansowej, podstaw wyceny nieruchomości oraz źródeł pozyskiwania informacji jako fundamentalnej wiedzy wykorzystywanej w analizach rynku nieruchomości oraz procesach wycen.

Strona przedmiotu
I.WNRIL.16L.SI.IGKGX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami wyceny nieruchomości rolnych i leśnych

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)