Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
H.3s.BUD.NI.HZONZ.I
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie absolwentów do uczestniczenia w procesie inwestycyjnym w charakterze technologa i inwestora. Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: właściwości techniczne materiałów budowlanych, czynniki wpływające na projekt (program użytkowy, wybrane zagadnienia prawne, ocenę warunków lokalizacyjnych, rozwiązanie materiałowo-przestrzenne, kształtowania właściwego mikroklimatu, mechanizacje produkcji, ekonomika budowy), nowoczesne budynki inwentarskie.

Strona przedmiotu
H.3s.END.NI.HZONZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.3S.ETO.NI.HZONZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.3s.FIZ.NI.HZONZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjologia zwierząt jest nauką o czynności żywego organizmu, a także mechanizmami kierującymi tymi czynnościami. Dotyczy to zarówno komórki, narządów, a także układów całego organizmu zwierzęcego. Celem nauki jest poznanie czynności i mechanizmów regulacyjnych na poziomie komórek, narządów, układów oraz całego organizmu. Szczególnie dokładnie zostaną omówione układy nerwowy i endokrynny, a także czynność układu pokarmowy, rozrodczy i okres laktacji.

Strona przedmiotu
H.3s.PASZ.NI.HZONZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw podziału, produkcji i ewaluacji jakościowej pasz. W ramach przedmiotu omawiane są również zagadnienia związane z przydatnością paszową środków żywienia zwierząt dla różnych gatunków zwierząt.

Strona przedmiotu
H.3s.ZYW.NI.HZONZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy składu chemicznego, jakości i wartości pokarmowej pasz oraz określenie ich przydatności w żywieniu zwierząt. Omówione zostaną sposoby i procesy konserwacji pasz. Studenci zostaną zapoznani z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych oraz bydła opasowego w systemie INRA. Ponadto omówione zostaną zasady żywienia owiec dorosłych, zasad żywienia różnych grup trzody chlewnej przy zastosowaniu mieszanek pełnodawkowych. Jak również zasady żywienia drobiu nieśnego i brojlerów. Zasady żywienia koni roboczych i rekreacyjnych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)