Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria zwierząt 7 sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bioinżynieria zwierząt 7 sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z
H.7s.OCE.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje wybrane, podstawowe surowce zwierzęce: mleko, mięso, tłuszcze i skóry. Omówione zostanie znaczenie wybranych surowców oraz metod oceny ich jakości i wykorzystania. Zakres tematyczny obejmuje określenie wpływu różnych czynników na jakość uzyskiwanych surowców zwierzęcych i ich przydatność technologiczną oraz możliwość eliminowania występujących wad. Wykonywane będą szczegółowe analizy badań fizyko-chemicznych, cytologicznych

i mikrobiologicznych cech mleka, mięsa, tłuszczów i skór z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy i dyrektyw UE.

Strona przedmiotu
H.7s.BIO.SI.HZOBY.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu ilościowego opisu procesów i zjawisk występujących w przemianach z udziałem enzymów oraz z wykorzystaniem mikroorganizmów. W pierwszej części poza procesami podstawowymi (wymiana pędu, energii cieplnej i masy) omawianych jest kilka wybranych procesów jednostkowych bezpośrednio powiązanych z bioprocesami (filtracja, mieszanie i suszenie) Druga część dotyczy natomiast procesów reaktorowych i bioreaktorowych. Tutaj prezentowana jest wiedza z zakresu stechiometrii reakcji enzymatycznych i wzrostu biomasy, termodynamiki i kinetyki chemicznej a także opisu przemian w wybranych typach bioreaktorów

Strona przedmiotu
H.7s.MET.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sterowanie rozrodem zwierząt łącznie z warunkami utrzymania i żywieniem jest elementem decydującym o poziomie opłacalności produkcji. Zwierzęta wysokowydajne mają duże problemy z zachowaniem prawidłowej rozrodczości, co utrudnia utrzymanie ciągłości produkcji. Dlatego też przedmiot ten ma za zadanie zapoznać studentów z metodami organizacji grup technologicznych zwierząt w połączeniu z odpowiednim doborem systemu krycia i zastosowaniem właściwej biotechniki odpowiadającej systemowi produkcji. Ponadto studenci zapoznają się ze sposobami rozpoznawania nieprawidłowości w rozrodzie, oraz planowymi i systemowymi sposobami ich usuwania w formie opracowań projektowych. Studenci nabędą praktycznych umiejętności stosowania metod biotechnicznych (synchronizacja rui, inseminacja, przenoszenie zarodków, przełamywanie fizjologicznego anestrus, synchronizacja porodów) w sterowaniu rozrodem w stadach i grupach technologicznych owiec, kóz, bydła, koni, świń, zwierząt futerkowych oraz drobiu.

Strona przedmiotu
H.7s.NAN.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.7s.SEM.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku Bioinżynieria zwierząt do napisania pracy inżynierskiej. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami zbierania literatury naukowej, korzystania z bibliograficznych baz danych, zasad przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej oraz prezentacji wyników badań i realizowanych projektów naukowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)