Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria zwierząt I stopnia V sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bioinżynieria zwierząt I stopnia V sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22Z 22/23Z 23/24Z
H.5s.CYT.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z osiągnięciami cytogenetyki oraz ich wykorzystania w hodowli i bioinżynierii zwierząt gospodarskich, do identyfikacji i eliminacji z populacji nosicieli niepożądanych mutacji chromosomowych lub genomowych. Zapoznanie teoretyczne i praktyczne studentów z metodami przygotowywania preparatów z chromosomami po hodowli in vitro badanych komórek somatycznych i rozrodczych. Zapoznanie studentów z technikami detekcji i barwienia chromosomów (metody klasyczne i prążkowe o różnej rozdzielczości prążków). Umiejętność samodzielnej oceny budowy chromosomów. Nauka generowania kariogramów i analiza kariotypów zwierząt domowych oraz laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
H.5s.HYD.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie zagadnień dotyczących biologicznej charakterystyki środowiska wodnego, najważniejszych organizmów występujących w naszych wodach śródlądowych, rodzajów zanieczyszczeń wód oraz charakterystyki ich źródeł. Istotnym celem jest także zrozumienie związków i zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz ich roli w przekształcaniu substancji i energii w hydrosferze, jak również wpływu różnych zanieczyszczeń wód na organizmy żywe.

Strona przedmiotu
H.5s.IMM.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z morfologią układu immunologicznego i jego rolą w organizmie, budową antygenów, immunoglobulin, przeciwciał monoklonalnych i ich wykorzystaniem. Omówienie komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej, rodzajów odpowiedzi immunologicznej oraz mechanizmów jej aktywacji. Charakterystyka odporności wrodzonej i nabytej, głównego układu zgodności tkankowej z uwzględnieniem budowy i roli cząsteczek MHC w organizmie. Niedobory odporności i ich skutki. Immunohematologia – charakterystyka antygenów erytrocytarnych. W ramach ćwiczeń studenci będą mogli m.in. samodzielnie wykonać oznaczenia immunologiczne, immunolelektroforetyczne, jak też zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem grup krwi

u bydła.

Strona przedmiotu
H.5s.TKA.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.5s.MAR.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje rodzaje markerów genetycznych m.in. białkowych i molekularnych, ich wykrywanie, zastosowanie w diagnostyce medycznej, medycynie sadowej i hodowli zwierząt gospodarskich. Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach jedno- i wielogenowych cech użytkowych. Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych zwierząt i człowieka.

Strona przedmiotu
H.5s.TOKS.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.5s.ZAS.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 8 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 8 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 8 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)