Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia stosowana II stopnia elektywy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biologia stosowana II stopnia elektywy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22L 22/23L 23/24Z 23/24L
H.ZBZ.AKW9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje: zarys historyczny rozwoju akwarystyki, począwszy od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli. Przedstawienie ekosystemów życia ryb, najważniejszych oraz najciekawszych rodzin i gatunków ryb utrzymywanych w akwariach i ich wymagań co do parametrów wody, żywienia i warunków niezbędnych dla ich rozrodu.

Na ćwiczeniach demonstrowany jest sposób zakładania akwarium domowego, osprzęt akwarystyczny, środki i zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. Przedstawione są także możliwości budowy akwariów morskich oraz gatunki zwierząt i roślin, które mogą być interesującym obiektem obserwacji i hodowli obok, lub zamiast ryb ozdobnych.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.AUZ9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja niekonwencjonalnych form użytkowania zwierząt w walce biologicznej, medycynie, w ochronie środowiska przyrodniczego i jako źródła pokarmu.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.ANT9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.NOW9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.GHZ.BIOL9.SM.HBIOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami oceny jakości mięsa oraz sposobami jego przetwórstwa. Studenci przeprowadzą badania składu chemicznego tkanki mięśniowej różnych gatunków zwierząt. Ponadto zapoznają się z recepturami wyrobów tradycyjnych. Końcowym etapem będzie wyrób wybranych wędlin wykonany przez studentów

Strona przedmiotu
H.BFZ.B9.SM.HBIOZ.O brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Monitoring biologiczny - zastosowanie metod biologicznych do oceny stopnia skażenia środowiska; tolerancja ekologiczna a bioindykacja, klasyfikacja biowskaźników; różne rodzaje bioindykatorów, bioindykacja gatunkowa i ekosystemalna; przykłady stosowania bioindykacji w Polsce i na świecie; ocena stanu środowiska na podstawie występowania gatunków wskaźnikowych oraz zmian ilościowych składników biocenozy.

Strona przedmiotu
H.RAZ.BGZS9.SM.HBIOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Biologia z podstawowymi biotechnikami wspomaganego rozrodu ssaków. Na wykładach omawiane są m.in. metody zapłodnienia in vitro, uzyskiwania zwierząt klonalnych oraz transplantacji zarodków. Omawiane są również biotechnologiczne metody ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz najnowsze osiągnięcia w wyżej wymienionych dziedzinach.

Strona przedmiotu
H.FEZ.CYT9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.FSH9.SM.HBIOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z bioróżnorodnością fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych. Charakterystyka organizmów zoologicznych towarzyszącym stale lub okresowo zwierzętom udomowionym wraz z omówieniem zależności występujących pomiędzy nimi. Zapoznanie z gatunkami bezkręgowców i kręgowców, a zwłaszcza szkodnikami spotykanymi w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach. Modyfikacje środowiska hodowlanego i podejmowane działania prewencyjne w stosunku do szkodników dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt użytkowych i uzyskania właściwych efektów produkcyjnych.

Strona przedmiotu
H.FEZ.FPKZ9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia obejmują podstawowe wiadomości z zakresu klasyfikacji, nomenklatury zmian fizjologii oraz poznania przyczyn zaburzeń wybranych procesów w komórce . Szczególnie dokładnie będą wykładane wiadomości dotyczące komórek intensywnie rosnących -przewodu pokarmowego, błon śluzowych. Ponadto, przedstawione będą przyczyny i skutki odchyleń od norm fizjologicznych komórek zwierzęcych zmienionych podczas procesu nowotworzenia. Ze względu na coraz częstsze występowanie problemów w metabolizmie część zajęć poświęcona będzie poznaniu przyczyn zmian metabolicznych w komórkach różnych narządów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)