Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z
B.F7.KZW.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką prowadzenia badań na różnych modelach hodowli in vitro. Studenci poznają metody izolacji i prowadzenia hodowli komórek, eksplantów tkanek i całych organów jak również techniki analizowania podstawowych procesów komórkowych i możliwości zastosowania modeli hodowli in vitro w badaniach. Omówiony będzie wpływ czynników mechanicznych i chemicznych na fizjologię komórek in vitro. Przedstawione zostaną różne aspekty hodowli w systemach trójwymiarowych, techniki stosowane w klasycznej inżynierii tkankowej oraz metody biodrukowania i metoda hodowli w systemach organ-on-chip. Po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń student powinien sam umieć zaplanować doświadczenia na hodowlach komórek. Ponadto przedmiot pozwoli studentom na opanowanie technik hodowli różnych komórek i tkanek oraz metod prowadzenia podstawowych analiz na materiale pozyskanym z doświadczeń in vitro.

Strona przedmiotu
B.F7.MAD.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami służącymi do planowania, przeprowadzania i statystycznego opracowania wyników doświadczeń. W trakcie semestru studenci nauczą się stosować najważniejsze metody na przykładach konkretnych doświadczeń. Ćwiczenia przeprowadzane są w pracowni komputerowej. W trakcie zajęć studenci korzystają z dostępnego oprogramowania - w tym z pakietu statystycznego SAS. Wykład i ćwiczenia podzielone są na cztery zasadnicze części.

Strona przedmiotu
B.F7.MRR.SI.BBTSX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W erze postgenomowej coraz większego znaczenia nabiera identyfikowanie funkcji genów, systemów regulacji ich ekspresji oraz wpływu ekspresji genów na przebieg procesów życiowych ze szczególnym uwzględnieniem sterowania procesów rozwojowych oraz reakcji na czynniki środowiskowe.

Umiejętności i kompetencje:

Wykłady z przedmiotu zapoznają studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat molekularnych regulacji procesów życiowych roślin odbywających się głównie na poziomie transkrypcji. Przedstawione zostaną też wybrane przykłady regulacji na innych poziomach.

W części praktycznej studenci zostaną zapoznani z wybranymi metodami badawczymi stosowanymi w badaniach molekularnych mechanizmów regulacji procesów biologicznych oraz sposobami interpretacji wyników analiz.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)