Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności

Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L 24/25Z 24/25L
O.F7.APF.SI.OBTSZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 7 semestr studiów

Wymagania wstępne - brak

Strona przedmiotu
O.F4.BSZ.SI.OBTSZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 4 semestr studiów

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
O.2s.BCH.SI.OOIXZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

podstawowy - obowiązkowy

Strona przedmiotu
T.2s.BIOC.NI.TGCXZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.2s.BIOC.SI.TGCXZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.3s.BIOC.NI.TTZTZ.T brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z budową związków naturalnych, przemianami metabolicznymi oraz towarzyszącymi im zmianami energii w organizmach żywych. Ponadto studenci w ramach ćwiczeń wykonają doświadczenia związane z izolacja, charakterystyką właściwości związków organicznych i przemianami enzymatycznymi. Studenci winni opanować poziom wiedzy i zrozumienia biochemii w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu i jak również dającym możliwość dalszego zgłębiania zagadnień biochemicznych i nauk pokrewnych na dalszych etapach kształcenia. Poziom kursu odpowiada treściom zawartym w zaawansowanym podręczniku akademickim.

Strona przedmiotu
T.3s.BIOC.SI.TBSBZ.T brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.3s.BIOC.SI.TTDDZ.T brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to klasyczny kurs biochemii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów metabolicznych i towarzyszących im efektów energetycznych komórki oraz organizmu jako całości, które są istotne w procesach trawienia i wchłaniania składników odżywczych oraz związków bioaktywnych żywności.

Strona przedmiotu
T.3s.BIOC.SI.TTZTZ.T brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs biochemii ogólnej profilowany dla studentów technologii żywności i/lub żywienia człowieka. Obejmuje podstawowe informacje z obszaru biochemii statycznej (opisowej) jak również przemiany metaboliczne i towarzyszące im efekty energetyczne charakterystyczne dla związków naturalnych. Obejmuje także podstawowe, wprowadzające dane dotyczące biochemii żywności tzn zagadnień budowy i fizjologii tkanek roślinnych i zwierzęcych, które są surowcami w przemyśle spożywczym i/lub komponentami diety człowieka.

Strona przedmiotu
T.4s.BIOC.SI.TTZCZ.T brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs biochemii ogólnej profilowany dla studentów technologii żywności i/lub żywienia człowieka. Obejmuje podstawowe informacje z obszaru biochemii statycznej (opisowej) jak również przemiany metaboliczne i towarzyszące im efekty energetyczne charakterystyczne dla związków naturalnych. Obejmuje także podstawowe, wprowadzające dane dotyczące biochemii żywności tzn zagadnień budowy i fizjologii tkanek roślinnych i zwierzęcych, które są surowcami w przemyśle spożywczym i/lub komponentami diety człowieka.

Strona przedmiotu
T.4s.BIOC.SI.TTZJZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B.6s.BIZ.SI.BBTSX brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów i ćwiczeń zawiera wiadomości na temat zmian biochemicznych i metabolicznych zachodzących w surowcach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym oraz reakcji biochemicznych przebiegających w czasie przetwarzania żywności, które decydują o własnościach sensorycznych, żywieniowych i funkcjonalnych produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
O.6s.BIZ.SI.OBTSZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kierunkowy - obowiązkowy, 6 semestr studiów

Wymagania wstępne: zaliczenie modułu zajęć Biochemia

Strona przedmiotu
O.6sz.BIZ.SI.OBTSZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów i ćwiczeń zawiera wiadomości na temat zmian biochemicznych i metabolicznych zachodzących w surowcach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym oraz reakcji biochemicznych przebiegających w czasie przetwarzania żywności, które decydują o własnościach sensorycznych, żywieniowych i funkcjonalnych produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
T.5s.BZYW.SI.TTZOX.T brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów i ćwiczeń zawiera wiadomości na temat zmian biochemicznych i metabolicznych zachodzących w surowcach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym oraz reakcji biochemicznych przebiegających w czasie przetwarzania żywności, które decydują o własnościach sensorycznych, żywieniowych i funkcjonalnych produktów spożywczych. Kurs obejmuje zagadnienia związane z budową i przemianami biochemicznymi w tkance mięsnej, w dojrzewających owocach i warzywach oraz kiełkujących ziarnach zbóż. Przedstawione są również przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące podczas przetwarzania żywności, w tym głównie podczas produkcji serów i jogurtu oraz mechanizm ciemnienia enzymatycznego żywności powodowanego przez oksydazy polifenolowe.

Strona przedmiotu
O.3s.BTW.SM.OBTSZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami mikrobiologicznej produkcji witamin oraz porównanie systemów tradycyjnej syntezy chemicznej z użytecznością procesów realizowanych metodą bioinżynierii. Przez ostatnią dekadę obserwujemy rosnące zainteresowanie alternatywnymi technikami pozyskiwania witamin. Jest to odpowiedź na powstawanie ogromnej masy żywności wysoko przetworzonej, często pozbawionej tych niezbędnych dla funkcjonowania organizmu substancji, jak również próba rozwiązania problemu niedoborów żywności w krajach rozwijających. Zastosowanie metod mikrobiologicznej produkcji witamin gwarantuje redukcję kosztów, zmniejszenie ilości odpadów, wydatkowanej energii jak również wykorzystanie nowych surowców, takich jak cukier czy oleje roślinne.

Strona przedmiotu
T.5s.BIZY.NI.TTZTZ.T brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami biotechnologii żywności pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i

zwierzęcego oraz z bioprocesami realizowanymi w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego.

Strona przedmiotu
T.5s.BIZY.SI.TTZOX.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.5s.BIZY.SI.TTZTX.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami biotechnologii żywności pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego oraz z bioprocesami realizowanymi w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego.

Strona przedmiotu
T.5s.BIZY.SI.TTZTZ.T brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami biotechnologii żywności pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego oraz z bioprocesami realizowanymi w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego.

Strona przedmiotu
T.6s.BIZY.SI.TTZCX.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami biotechnologii żywności pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego oraz z bioprocesami realizowanymi w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego.

Strona przedmiotu
T.7s.BIZY.NI.TTZTX.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami biotechnologii żywności pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego oraz z bioprocesami realizowanymi w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego.

Strona przedmiotu
T.2s.DSAD.SM.TTZEZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs wykorzystania komercyjnych pakietów statystycznych (Statistica, Statgraphics Plus for Windows) do analizy laboratoryjnych danych eksperymentalnych. Celem kursu jest wykazanie konieczności przygotowania planu eksperymentu przed przeprowadzaniem doświadczenia, tak aby stosowane potem metody analizy statystycznej wyników były oczywiste.

Strona przedmiotu
T.2s.DSAD.SM.TTZFZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.F2.1ELc.SM.TTDXZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.F3.3ELb.NM.TTDXZ.T brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu student nabywa wiedzę na temat zasad przechowalnictwa surowców i produktów spożywczych oraz procesów zachodzących podczas ich składowania. Student będzie potrafił dobierać optymalne warunki przechowywania żywności aby zapewnić jej bezpieczeństwo i zachować cechy jakościowe

Strona przedmiotu
T.F3.3ELa.NM.TTDXZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.F3.4ELa.SM.TTDXZ.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.F3.4ELb.SM.TTDXZ.T brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu student nabywa wiedzę na temat zasad przechowalnictwa surowców i produktów spożywczych oraz procesów zachodzących podczas ich składowania. Student będzie potrafił dobierać optymalne warunki przechowywania żywności aby zapewnić jej bezpieczeństwo i zachować cechy jakościowe

Strona przedmiotu
T.F7.5EL1.SI.TTZOX.T brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiadomości dotyczących produkcji genetycznie modyfikowanych enzymów, mikroorganizmów oraz żywności transgenicznej. Omówienie najważniejszych technik analitycznych znajdujących zastosowanie w kontroli żywności modyfikowanej technikami inżynierii genetycznej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)