Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia, 1 sem, niestacjonarne licencjat, obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia, 1 sem, niestacjonarne licencjat, obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z 24/25Z
R.1s.GEK.NL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: EKONOMIA / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

Status: obowiązkowy

Geografia ekonomiczna jest nauką syntetyzującą wiedzę wielu dyscyplin naukowych, często od siebie odległych. Wykłady zawierają podstawowy zakres zagadnień dotyczących sytuacji gospodarczej i powiązań gospodarczych różnych regionów świata. Treści merytoryczne przedmiotu to: systemy gospodarcze świata, globalizacja, źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata, międzynarodowe stosunki gospodarcze, cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę, ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata, rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji i regionalizacji gospodarki światowej i regiony ekonomiczno-geograficzne świata.

Strona przedmiotu
R.1s.HIG.NL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnej wiedzy o przemianach społeczno gospodarczych i politycznych jakie dokonywały się w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Szczególny nacisk położono na przekazanie podstawowych informacji dotyczących rozwoju gospodarczego Europy i Ameryki Północnej, od okresu odkryć geograficznych do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
R.1s.MIK.NL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mikroekonomia (m) * Microeconomics (m)

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej oraz teorią poszczególnych podmiotów gospodarczych, uwzględniające w szczególności procesy dostosowawcze oraz następujące prawa: rzadkości, substytucji, Engla, popytu i podaży, Gossena, malejącej krańcowej stopy substytucji dóbr, wydajności nieproporcjonalnej; ćwiczenie umiejętności interpretacji zjawisk rynkowych z uwzględnieniem zarówno ich przyczyn jak i skutków.

Strona przedmiotu
R.1s.PPR.NL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 5 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład zapewnia podstawową wiedzę o prawie i zrozumienie najbardziej znanych pojęć, zasad i sytuacji prawnych, dzięki czemu studenci będą w stanie zrozumieć otaczającą rzeczywistość polityczno-prawną, podejmować bardziej racjonalne decyzje, zgodne zarazem z wymogami stawianymi przez prawo.

Celem przedmiotu jest wytworzenie zdolności oceny sytuacji także przez pryzmat przepisów prawa.

Strona przedmiotu
R.1s.TIN.NL.REKYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest doskonalenie usystematyzowanie wiadomości z zakresu obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych.

Kurs ukazuje możliwości programów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wykonania pracy dyplomowej, prowadzenia obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych, przetwarzania danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych oraz przygotowania do pracy biurowej. Doskonali techniki korzystania z zasobów sieci Internet, które są pomocne w prowadzeniu prac badawczych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)