Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22L 22/23L 23/24L 24/25L
R.2s.EIP.SM.REKZEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 6/semestr: 2

Profil podstawowy/Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ekonometrycznymi i także prostymi metodami predykcji.

W czasie zajęć zostaną omówione treści przedmiotu obejmujące problematykę związaną z modelowaniem procesów gospodarczych.Centralnym punktem programu jest budowa przez studenta różnych modeli ekonometrycznych oraz ich wykorzystanie dla celów symulacji, analizy i predykcji.

Strona przedmiotu
R.2s.EMA.SM.REKZEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW : Ekonomia / ECTS: 6 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: kurs mikro- i makroekonomii

Celem przedmiotu jest przedstawienie i scharakteryzowanie podstawowych technik analitycznych umożliwiających zrozumienie zjawisk ekonomicznych, ich ilościową ocenę oraz istotę sterowania procesami gospodarczymi.

W ramach zajęć studenci doskonalą posługiwanie się językiem matematyki w ekonomii oraz kształtują umiejętności stosowania narzędzi matematyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zastosowań narzędzi matematycznych do modelowania procesów ekonomicznych. Główne obszary problemowe to:

1. Zagadnienia teorii popytu.

2. Zagadnienia teorii produkcji.

3. Modelowanie równowagi makroekonomicznej.

Strona przedmiotu
R.2s.MAR.SM.REKHZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z problematyką uwarunowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz z instrumentami marketingu międzynarodowego.Treści merytoryczne przedmiotu:Pojęcie marketingu międzynarodowego. Orientacje przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Zagadnienia standaryzacji i adaptacji w marketingu międzynarodowym. Ruchy społeczne w procesie globalizacji. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór marketingowych strategii na rynku międzynarodowym. Elementy otoczenia marketingu międzynarodowego. Charakterystyka wspólczesnych cech otoczenia przedsiębiorstw. Substrategie w marketingu międzynarodowym. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania i ich narzędzia marketingowe

Strona przedmiotu
R.2s.MAR.SM.REKZZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z problematyką uwarunowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz z instrumentami marketingu międzynarodowego.Treści merytoryczne przedmiotu:Pojęcie marketingu międzynarodowego. Orientacje przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Zagadnienia standaryzacji i adaptacji w marketingu międzynarodowym. Ruchy społeczne w procesie globalizacji. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór marketingowych strategii na rynku międzynarodowym. Elementy otoczenia marketingu międzynarodowego. Charakterystyka wspólczesnych cech otoczenia przedsiębiorstw. Substrategie w marketingu międzynarodowym. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania i ich narzędzia marketingowe

Strona przedmiotu
R.2s.ZPR.SM.REKZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie podstawowych pojęć dotyczących procesu metod i narzędzi usprawniania procesów.

Koncepcje procesowe w zarządzaniu, metody zarządzania procesami, metody i techniki usprawniania procesów produkcji, systemy produkcji

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)