Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z 24/25Z
R.F3.GN.SM.REKEZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie teorii związanej z gospodarowaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami, tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.

Strona przedmiotu
R.F3.GN.SM.REKME brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie teorii związanej z gospodarowaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami, tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.

Strona przedmiotu
R.F3.HMP.SM.REKEY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 /semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Podstawowy zakres wiedzy na temat problematyki międzynarodowych rynków rolnych takiej jak: źródła informacji o zagranicznych rynkach rolnych (FAMMU, WTO, FAO, USDA FAS), cele i zasady działania instytucji międzynarodowych regulujących wymianę handlową, nieco professional English, funkcjonowanie branżowych rynków rolnych na świecie: rynek zbóż, soi, wino, kawy…

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego zdobywania informacji o problemach i specyfice międzynarodowych rynków rolnych, zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami międzynarodowej wymiany handlowej produktami rolniczymi i spożywczymi, działaniem organizacji regulujących wymianę towarów i usług, a w szczególności z funkcjonowaniem branżowych rynków rolnych, źródłami informacji o zagranicznych rynkach rolnych.

Strona przedmiotu
R.F3.HWR.SM.REKEX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 4/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: MS

status: SPECJALIZACYJNYCH FAKULTATYWNYCH

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot ma na celu przybliżyć procesy społeczne, ekonomiczne oraz gospodarcze jakie dokonywały się w dziejach wsi i rolnictwa. Zapoznanie się z nimi pozwoli studentom na pełniejsze zrozumienie współcześnie zachodzących zmian w Polsce jak i również w świecie.

Dzięki przedmiotowi „Historia wsi i rolnictwa” studenci będą mogli bliżej poznać strukturę przeobrażeń zachodzących w minionych latach na wsi oraz określić przyczyny i perspektywy rozwoju rolnictwa

Strona przedmiotu
R.F3.RE.SM.REKME brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 3/SEMESTR 3

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA II POZIOM SM

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań agrotechnicznych i ekonomicznych funkcjonowania systemu ekologicznego.

Podczas zajęć zostaną omówione założenia i rodowód rolnictwa ekologicznego. Przedstawione będą płodozmiany, uprawa roli, nawożenie, ochrona roślin i chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym, konwersja na system ekologiczny, dochód rolniczy i dochód osobisty w systemie ekologicznym, atestacja i certyfikacja, znakowanie produktów ekologicznych

Strona przedmiotu
R.F3.REG.NI.RROAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
R.F3.ZOD.SM.REKEY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi sposobami zarządzania i kierowania organizacją doradczą, współczesnymi wyzwaniami dla organizacji doradczych i konsultingowych oraz tendencjami zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie.

Treści merytoryczne przedmiotu: doradztwo menedżerskie, zarządcze i organizacyjne, zarządzanie i kierowanie (przywództwo), podstawowe teorie zarządzania, cechy, zadania i obowiązki menedżerów i liderów w doradztwie, warunki sprawnego zarządzania, rozwój pracowników, zadania doradców terenowych i specjalistów, planowanie, monitorowanie i ocena programów doradczych, uczestnictwo rolników w programach doradczych, systemy doradztwa rolniczego na świecie i trendy zmian, zarządzanie prywatną firmą konsultingową - jak być niezależnym konsultantem i osiągnąć sukces, przygotowanie programu doradczego dla wybranego problemu, a także jak założyć firmę konsultingową.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)