Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia II st., niestacj. ekonom. zywnoś. - p. obowiązkowe, 3 sem (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. zywnoś. - p. obowiązkowe, 3 sem
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22Z 23/24Z 24/25Z
R.3s.BOP.NM.REKZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 5/semestr: 3

Profil: ogólnoakademcki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Badania operacyjne stwarzają przesłanki do podejmowania optymalnych decyzji w gospodarce. Pierwsza część programu poświęcona jest programowaniu liniowemu a więc ustaleniu optymalnej struktury asortymentowej produkcji, tworzenia optymalnych mieszanek czy też kreowania najlepszych rozkrojów. Przy tej okazji buduje się tzw. Programy analne z ich wykorzystaniem do rozwiązywania zadań programowania liniowego. Kolejny problem ujęty wykładem dotyczy zagadnienia transportowego.

Szeroko potraktowano elementy teorii gier. Zaprezentowano gry dwuosobowe o sumie zero oraz gry z naturą. Osobne miejsce poświęcono programowaniu sieciowemu.

Strona przedmiotu
R.3s.EME.NM.REKZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia menadżerska to przedmiot pozwalający na łączenie elementów wiedzy ekonomicznej z teorią podejmowania decyzji. Taki sposób wykładu pozwala dostrzec istotę wielu problemów decyzyjnych, z którymi mają do czynienia menadżerowie we współczesnych przedsiębiorstwach. Dotyczą one zagadnień takich jak analiza marginalna, analiza popytu i podaży i optymalnej polityki cenowej, szacowania popytu i analizy kosztów. poruszone zostaną także problemy podejmowania decyzji w warunkach niepewności, sposobach ograniczania ryzyka i konkurencji na rynku.

Strona przedmiotu
R.F3.GON.NM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie teorii związanej z gospodarowaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami, tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.gospodarczej jako wysoko wykwalifikowanych i wszechstronnych pracowników. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem i gospodarką nieruchomościami tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.

Strona przedmiotu
R.3s.RZA.NM.REKZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA /ECTS: 6/ semestr:3

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom NM

status :specjalizacyjny/obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw ewidencji kosztów, przychodów i wyników według zasad rachunkowości finansowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką rachunkowości zarządczej – rachunkowości dla celów decyzyjnych. W szczególności odnosi się to do przedstawienia definicji omawianego systemu, a także technik i procesów, służących zarządzającym do podejmowania decyzji, koordynacji i współdziałania, czyli osiągania celów organizacji w sposób efektywny.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)