Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogospodarka 2 sem. stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biogospodarka 2 sem. stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22L 22/23L
R.2s.FIZ.SI.RBIOZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA / ECTS: 4 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: Fizyka na poziomie gimnazjum i liceum o profilu podstawowym.

Cel przedmiotu: Uświadomienie studentom piękna i prostoty praw fizyki rządzących światem przyrody i zależności pomiędzy nimi oraz ukazanie fenomenu życia na Ziemi - uwarunkowanego splotem sprzyjających zjawisk fizycznych i fizycznych własności materii (np. wody) jak również zwrócenie uwagi studentów na zagrożenia dla zdrowia płynące z różnych wynalazków technicznych (np. telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych).

Opis ogólny: Budowa materii. Wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej. Elementy kinematyki i dynamiki. Podstawy hydromechaniki. Elementy reologii. Elementy elektrodynamiki i magnetyzmu. Drgania i fale. Podstawy spektroskopii. Elementy termodynamiki. Elementy akustyki i optyki geometrycznej.

Strona przedmiotu
R.2s.GEO.SI.RBIOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu dotyczyć będą poznania głównych skał i materiałów macierzystych gleb Polski. Poznanie oddziaływania czynników glebotwórczych na przebieg procesu glebotwórczego, wszystkich funkcji gleby. Funkcjonowanie trójfazowego układu gleby i rola jego komponentów w kształtowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych w tym rola materii organicznej i edafonu. Studenci poznają i nauczą się opisywać i identyfikować podstawowe jednostki taksonomiczne gleb w oparciu o Systematykę gleb Polski wyd. V, oraz międzynarodową systematykę gleb WRB i powszechnie używaną w opracowaniach polskich i zagranicznych. Tematem ćwiczeń i praktycznym wykorzystaniem będzie znajomość waloryzacji użytkowej gleb, a także umiejętność czytania map glebowych i glebowo-rolniczych.

Strona przedmiotu
R.2s.KSZ.NM.ROSXZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie głównych elementów kultury i sztuki polskiej na przestrzeni dziejów. Studenci maja się zapoznać z całokształtem materialnego i duchowego dorobku polskiego narodu w rozwoju historycznym obejmującym epoki od wczesnego średniowiecza do okresu po II wojnie światowej. Kurs rozpocznie się przedstawieniem kultury i sztuki na etapie formowania się państwa polskiego. Następnie omówiony zostanie zmierzch średniowiecza i okres renesansu. W dalszej kolejności scharakteryzowane zostanie funkcjonowanie spuścizny kulturowej minionych wieków oraz wzbogacenie jej nowymi elementami w okresie zaborów. Istotne miejsce w treściach przedmiotu zostanie poświęcone II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej.

Strona przedmiotu
R.2s.KSZ.NM.RROXZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie głównych elementów kultury i sztuki polskiej na przestrzeni dziejów. Studenci maja się zapoznać z całokształtem materialnego i duchowego dorobku polskiego narodu w rozwoju historycznym obejmującym epoki od wczesnego średniowiecza do okresu po II wojnie światowej. Kurs rozpocznie się przedstawieniem kultury i sztuki na etapie formowania się państwa polskiego. Następnie omówiony zostanie zmierzch średniowiecza i okres renesansu. W dalszej kolejności scharakteryzowane zostanie funkcjonowanie spuścizny kulturowej minionych wieków oraz wzbogacenie jej nowymi elementami w okresie zaborów. Istotne miejsce w treściach przedmiotu zostanie poświęcone II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej.

Strona przedmiotu
R.2s.TIN.SI.RBIOZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA/ ECTS: 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Pogłębienie umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz podstawowych typów programów użytkowych.

Zapoznanie się z pakietem Ms Office w szczególności z Visual Basic dla Aplikacji (VBA).

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

Strona przedmiotu
R.2s.ZKL.SI.RBIOZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
R.5s.ZKL.SI.RBIOY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)