Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
O.F3.ARS.NI.OOGXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

uzupełniający fakultatywny

zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
O.F3.ARS.SI.OOGXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

uzupełniający fakultatywny

zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
O.F4.AER.SI.OOTXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aerobiologia

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstepne: zaliczenie przedmiotu Botanika

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Strona przedmiotu
O.6s.AGR.SI.OOGAY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krajobraz rolniczy jako ekosystem. Czynniki ekologiczne i ich znaczenie. Znaczenie infrastruktury ekologicznej agroekosystemów. Znaczenie różnorodności w krajobrazie rolniczym i konkurencji pomiędzy gatunkami w agrocenozie. Obrót materią i energią w agroekosystemie. Gradacje szkodników i epifitozy jako zjawisko ekologiczne. Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej. Systemy programowania i wykorzystania zasobów ekologicznych.

Strona przedmiotu
O.6s.AGR.SI.OOGAZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.7s.AGR.SI.OOGAY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krajobraz rolniczy jako ekosystem. Czynniki ekologiczne i ich znaczenie. Znaczenie infrastruktury ekologicznej agroekosystemów. Znaczenie różnorodności w krajobrazie rolniczym i konkurencji pomiędzy gatunkami w agrocenozie. Obrót materią i energią w agroekosystemie. Gradacje szkodników i epifitozy jako zjawisko ekologiczne. Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej. Systemy programowania i wykorzystania zasobów ekologicznych.

Strona przedmiotu
O.7s.AGR.SI.OOGAZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

kierunkowy - fakultatywny

Botanika, Mikrobiologia, Fitopatologia i entomologia ogrodnicza, Gleboznawstwo

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Strona przedmiotu
O.1s.AMR.SI.OBTSZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawowy - obowiązkowy, 1 semestr studiów

Wymagania wstepne: wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej

Strona przedmiotu
O.Fa.AFM.SM.OOBXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Anatomical features of tissue cultured material

During lectures there will be presented structural differences and similarities between plant material propagated traditionally and via tissue culture. Besides, some developmental aspects will also be mentioned. Classes provide practice on sectioning and staining procedures in such material. Students will be encouraged to study themselves the anatomy of tissue cultured plants through creative exercises.

Strona przedmiotu
O.F1.ANT.SM.OOTXZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antyoksydacyjne właściwości roślin leczniczych

uzupełniający - fakultatywny

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Strona przedmiotu
I.F3s.ARB.SM.KAKXZ.O brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
I.F3s.ARB.SM.KAKZZ.O brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia projektowe - 22 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.3s.BSR.SM.OOTXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo surowców roślinnych

Kierunkowy - obowiązkowy

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Strona przedmiotu
O.F7.BAM.SI.OOTXY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi i efektywnymi metodami pozyskiwania plonu użytkowego roślin ogrodniczych o najwyższej wartości biologicznej i konsumpcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości obniżenia bioakumulacji azotanów, azotynów oraz metali ciężkich, zwłaszcza kadmu i ołowiu. Efektem kształcenia jest rozumienie roli azotanów oraz wpływu metali ciężkich na podstawowe procesy fizjologiczne w roślinach (pobieranie wody, fotosynteza, oddychanie) oraz poznanie metod analitycznych oznaczania ich zawartości w materiale roślinnym.

Strona przedmiotu
E.1l.BIO.SC.ECTIE.O brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E.1z.BIO.SC.ECTIE.O brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.1sa.BIO.SI.OOERA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.Fa.BBM.SM.OOBXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the use of biological agents in protecting crops against pests and pathogens. It discusses the different biological methods of plant protection, relationships and mechanisms of the interactions between pests or pathogens and plants. Application of enemies and antagonistic microorganisms in plant protection.

Strona przedmiotu
O.F5.BMO.SI.OOTXY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce biologicznej ochrony roślin we współczesnym systemie integrowanej ochrony roślin przed chorobami....

Strona przedmiotu
O.F5.BMO.SI.OOTXZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologiczna metoda ochrony roślin leczniczych i prozdrowotnych przed chorobami

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstępne: brak

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roslin

Strona przedmiotu
O.2s.BMC.NM.OOGAZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.2s.BMC.SM.OOGAZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.1s.BZS.SM.OOGAZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.2s.BIO.SM.HBIOZ.O brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.BFZ.B9.SM.HBIOZ.O brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Monitoring biologiczny - zastosowanie metod biologicznych do oceny stopnia skażenia środowiska; tolerancja ekologiczna a bioindykacja, klasyfikacja biowskaźników; różne rodzaje bioindykatorów, bioindykacja gatunkowa i ekosystemalna; przykłady stosowania bioindykacji w Polsce i na świecie; ocena stanu środowiska na podstawie występowania gatunków wskaźnikowych oraz zmian ilościowych składników biocenozy.

Strona przedmiotu
O.F1.BMG.SM.OOTXZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.F2.BIO.NI.OOGXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O.FL.BIO.NI.OOGXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 3 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E.1l.BSR.SC.ECTIE.O brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is aimed to bring theoretical knowledge on bioremediation and phytoremediation processes. During the course students learn about biological-based methods to eliminate environmental pollution and to recover air, and soil-water environments affected by various contaminants (organic substances, heavy metals, etc.) Genetic, physiological, and metabolic adaptation strategies of organisms to the presence of toxic contaminants are discussed. Several biochemical degradation pathways of organic compounds are shown and bioremediation mechanisms of heavy metal contamination are given. A wide resource of unique environmental microorganism strains with biotechnological applications are presented. Examples of technical-scale soil and water cleanup biotechnologies are also given.

Strona przedmiotu
O.2sa.BSR.SM.OOBXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)