Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi

Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L 24/25Z
L.ELa.001.SM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.AZL.NM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.AZL.SM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.AZZ.NM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.AZZ.SM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.2s.ALG.SM.LLGEZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"- Co to jest algorytm; sposoby zapisu algorytmów.

- Języki interpretowane i kompilowane; typy danych i struktury danych; obiekty.

- Składnia C; budowa programu; zapis algorytmu w języku C; kompilacja i uruchamianie; korzystanie z bibliotek.

- Języki skryptowe; JavaScript; R; Python; składnia języka Python; tworzenie aplikacji w języku Python.

- Wykorzystanie bibliotek geoprzestrzennych; automatyzowanie powtarzalnych czynności."

Strona przedmiotu
L.2s.ANA.SM.LLGEZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 48 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 48 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 48 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.2s.BEZ.SM.LLGEZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Podstawy prawne: Prawo lotnicze a operator drona (BSPO) VLOS oraz BVLOS; Kategorie wagowe (MTOM); struktura przestrzeni powietrznej: obszary R - zakazy lotu w terenach chronionych PN; Świadectwo kwalifikacji; Podstawy Meteorologii; budowa BSP; Pierwsza pomoc; zasady bezpieczeństwa.

Aplikacje BSP w leśnictwie wykorzystujące obrazowanie: termalne, wielospektralne i hiperspektralne. Obserwacje i monitorowania zwierzyny, zdrowotność upraw i sadzonek.

Pasowanie zdjęć (ang. matching) cyfrowych z platformy BSP; Generowanie chmur punktów (IBP); Generowanie prawdziwej ortofotomapy (true orthophoto) - SfM."

Strona przedmiotu
L.2s.BIO.NI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.2s.BIO.SI.LLESZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Pojęcie populacji i próby statystycznej. Obiekt populacji i zmienne (cechy) opisujące obiekt. Typy wartości cechy, skala pomiarowa. Szereg statystyczny i sposoby jego przedstawiania i ilustracji. Podstawowe miary tendecji centralnej, rozproszenia i położenia charakteryzujące wartości cechy. Pojęcie zmiennej losowej. Rodzaje zmiennych. Funkcje opisujące zmienną losową (funkcja rozkładu, gęstość, dystrybuanta). Parametry rozkładu zmiennej losowej. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów zmiennej losowej w populacji. Przykłady obliczania przedziału ufności dla wartości oczekiwanej.

Podstawowe rozkłady teoretycznej zmiennej losowej: rozkład zero-jedynkowy, rozkład dwumianowy, rozkład normalny, rozkład wykładniczy (charakterystyka, przykłady zastosowania w leśnictwie). Definicja rozkładu z próby; rozkład chi kwadrat, rozkład t Studenta.

Hipotezy badawcze i hipotezy statystyczne. Przykłady hipotez statystyczych. Zasady formułowania hipotez zerowej i alternatywnej.

Strona przedmiotu
L.3s.DEM.SI.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.DEN.NI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.DEN.SI.LLESZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.A3.DNNTRA.SI.LLSGX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D.DOSMODPOD.SZ.DXXXX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza statystyczna danych doświadczalnych; statystyka opisowa, estymacja, weryfikacja hipotez

Strona przedmiotu
D.DOSMODZAW.SZ.DXXXX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.DOS.NM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.DOS.NM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.DOS.SM.LLESZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.1s.DOS.SM.LLLLZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.A6.EKONO.SI.LLSGX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu mikro i makroekonomii, tak aby zrozumieli funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej przy zachowaniu zasady polityki ekonomicznej państwa.

Strona przedmiotu
L.A6.EKONO.SI.LLSOX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień z miko- i makroekonomii w celu zrozumienia współczesnych procesów gospodarczych i społecznych w gospodarce polskiej i światowej. Analiza zjawisk, zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania praw i teorii ekonomicznych w gospodarce rynkowej. Poszerzenie wiedzy i refleksji nad zachodzącymi procesami społeczno-ekonomicznymi. Pozwoli to przygotować studentów w pełni do funkcji zawodowych i społecznych we współczesnej gospodarce, poddanej procesom integracji i globalizacji.

Strona przedmiotu
L.A7.EKONO.NI.LLSGX brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu mikro i makroekonomii, tak aby zrozumieli funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej przy zachowaniu zasady polityki ekonomicznej państwa.

Strona przedmiotu
L.A5.EKONOM.SI.LLSGW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie istoty dualizmu gospodarstwa leśnego, którym rządzą nie tylko prawa przyrodnicze, ale także prawa ekonomii i rynku. Efektem będzie znajomość, zasad rachunku ekonomicznego, rachunku kosztów w gospodarstwie leśnym, szacowania wartości lasu oraz wartości szkód i odszkodowań, a także podstawowych zagadnień z zakresu ekonomiki pracy.

Strona przedmiotu
L.A7.EKONO.NI.LLSGW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie istoty dualizmu gospodarstwa leśnego, którym rządzą nie tylko prawa przyrodnicze, ale także prawa ekonomii i rynku. Efektem będzie znajomość, zasad rachunku ekonomicznego, rachunku kosztów w gospodarstwie leśnym, szacowania wartości lasu oraz wartości szkód i odszkodowań, a także podstawowych zagadnień z zakresu ekonomiki pracy.

Strona przedmiotu
L.A7.EKONOM.SI.LLSOX brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami ekonomicznymi działalności przedsiębiorstwa leśnego, gospodarującego w uwarunkowaniach przyrodniczych. Efektem nauczania będzie zrozumienie zasad rachunku ekonomicznego, występujących kosztów, szacowania wartości lasu, wycena funkcji produkcyjnych środowiskowych i socjalnych oraz szkód leśnych. Uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomiki leśnictwa, mechanizmów społecznych i ekonomicznych związanych z realizacją trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Strona przedmiotu
L.4s.EKO.NI.LLESZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i zakres ekonomiki leśnictwa, analiza cech gospodarstwa leśnego z punktu widzenia ekonomiki leśnictwa. Pojęcie i zasady rachunku ekonomicznego w gospodarstwie leśnym. Koszty działalności w gospodarstwie leśnym. Klasyfikacje kosztów. Charakterystyka i zadania układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów. Analiza struktury kosztów gospodarstwa leśnego i sposoby ich ograniczania. Mierniki efektów gospodarowania w leśnictwie. Renta różniczkowa i jej postacie. Sposoby powiększania produkcyjności gospodarstwa leśnego. Szacowanie wartości lasu, cele, zasady i metody. Szacowanie szkód i odszkodowań w leśnictwie, źródła szkód i ich klasyfikacje, metody szacowania wartości odszkodowań. Wartościowanie pracy i sposoby wynagradzania pracowników. Techniczna norma czasy pracy, wydajność i efektywność oraz metody ich zwiększania. Pracochłonność i jej znaczenie ekonomiczne. Wybrane zagadnienia analizy finansowej i rachunkowości.

Strona przedmiotu
L.4s.EKO.SI.LLESZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L.3s.FOT.SM.LLGEZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Fotogrametria cyfrowa 3D i fotointerpretacja.

VSD_AGH stereoploter, Dephos - SoftCopy Station 3D. Zasada działania i przykłady zastosowań.

Możliwości generowania chmury punktów, modeli terenu oraz modeli 3D ze zdjęć BSP dla terenów leśnych. Generowanie prawdziwej ortofotomapy ze zdjęć BSP o pokryciu p>80% i q> 70% i modelu NMPT.

Aplikacje: Agisoft (Metashpae), MicMac, Pix4D.

Sketchfab; Autodesk – modelowanie 3D. Możliwości i przykłady stosowania."

Strona przedmiotu
I.1s.GMT.SM.KAKXZ.L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta kompetencji w zakresie samodzielnej realizacji projektów z zakresu analiz przestrzennych i modelowania w tym przetwarzania i klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych, modeli wysokościowych, aktualizacji systemów GIS oraz analiz dynamiki zmian zachodzących w klasach pokrycia terenu na podstawie opracowania obrazów lotniczych i satelitarnych.

Program wykładów obejmuje także problematykę przeprowadzania analiz przestrzennych typu: 3-D (modele terenu i modelowanie powierzchni) i 4-D (analizy czasoprzestrzenne) obszarów chronionych i miast przy wykorzystani narzędzi do symulacji i zautomatyzowanych analiz.

Ważnym problemem poruszanym w trakcie realizacji przedmiotu jest analiza zmian klas pokrycia terenu w oparciu o geodane pochodzące z zobrazowań teledetekcyjnych oraz programu CORINE LC 2000 a także z map topograficznych i pomiarów bezpośrednich GPS.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)