Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka Przestrzenna, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Gospodarka Przestrzenna, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18Z - Semestr zimowy 2017/2018
17/18L - Semestr letni 2017/2018
18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
18/19L - Semestr letni 2018/2019
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
19/20L - Semestr letni 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18Z 17/18L 18/19Z 18/19L 19/20Z 19/20L 20/21Z 20/21L
I.GONIE.11L.SI.IGPRX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy wybranych zagadnień i procesów z gospodarki nieruchomościami: podstaw prawnych, teorii funkcjonowania rynku nieruchomości, określania wartości rynkowej w procesie wyceny, specyfiki inwestowania w nieruchomości, procesów pozyskiwania gruntów przez deweloperów pod inwestycje.

Strona przedmiotu
I.SEMDY.11L.SI.IGPRX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Seminarium - 10 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium dyplomowego jest przedstawienie wiedzy z zakresu metod gromadzenia i przetwarzania materiałów naukowych a także metod analizowania i uogólniania wiedzy naukowej. Zdobycie wiedzy dotyczącej formalnej i technicznej strony pisania prac naukowych. Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej założeń pracy oraz syntezy prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
I.ZKSPW.11L.SI.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia projektowe - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zasadami właściwego kształtowania struktury przestrzennej obszarów wiejskich, które winny być uwzględniane w działaniach z zakresu gospodarki przestrzennej. W tym celu absolwent przedmiotu pozna najistotniejsze problemy obszarów o wadliwej strukturze przestrzennej, sposoby identyfikacji i oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich oraz programowania prac związanych z kształtowaniem tej struktury na szczeblu województwa i gminy. Umiejętności te mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej przy realizacji zadań związanych z gospodarowaniem przestrzenią wiejską.

Strona przedmiotu
I.ZPRUR.11L.SI.IGPRX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami projektowania urbanistycznego, z grafiką projektową, z dokumentacją projektową. Przedstawienie zasad stosowania normatywów przestrzennych dotyczących projektowania zespołów mieszkaniowych, przestrzenia publicznej w tym ulic, placów, terenów zieleni, infrastruktury usługowej i technicznej

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)