Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna III: Zasady higieny żywienia T.ZCZ.TSP03.SM.TTZCH
Reguły punktacji przedmiotu

TTZCX.SM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZCX.SM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 7
(10/11Z - ...)
5
(09/10Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)