Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych T.PPZ.PRO03.SM.TTZTM
Reguły punktacji przedmiotu

TTZTX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.SM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia Żywności, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZTX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.SM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia Żywności, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 2
(12/13L - ...)
2
(11/12L - 11/12L)
3
(12/13Z - ...)
3
(12/13 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)