Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej T.PPZ.PPDIN.SI.TTZXX
Reguły punktacji przedmiotu

TTWXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZBX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, stac., I st.
TTZCX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZDX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Dietetyka ogólna, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTWXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZBX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, stac., I st.
TTZCX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZDX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Dietetyka ogólna, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 15
(10/11Z - 13/14Z)
15
(12/13Z - ...)
15
(09/10Z - ...)
15
(09/10Z - ...)
15
(10/11Z - ...)
15
(09/10Z - ...)
15
(08/09Z - ...)
15
(12/13Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)