Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej T.PPZ.PPDIN.NI.TTZXX
Reguły punktacji przedmiotu

TTZTX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZXX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZTX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZXX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 15
(07/08 - ...)
15
(10/11Z - ...)
15
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)